Yayınlanma Tarihi: 03 Mart 2016 Perşembe

Dil Yeterlik Belgesi Doğrulama Sayfası Geliştirilmiştir

5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 3.Maddesi, Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Vakıf söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsü'nü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açtığı ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte TYS (Türkçe Yeterlik Sınavı) yapmaya karar vermiştir.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafından geliştirilen TYS'de başarılı olan adaylara Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. Bununla birlikte, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri bünyesindeki Türkçe kursları sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir. Sahip oldukları Türkçe Yeterlik Belgesi veya sertifika sayesinde adaylar üniversitelerin hazırlık sınıflarını okumaktan muaf tutulmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan uluslararası öğrenci hareketliliği nedeniyle öğrenciler Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirebilme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu bağlamda, dünya çapında tanınırlığı artan Türkçe Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak koşuluyla elde edilen Türkçe Yeterlik Belgesi'nin sahtesinin düzenlendiği ve kullanıldığı tespit edilmiştir. Belgede sahteciliği engelleyebilmek amacıyla Enstitü çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Bu bağlamda, "Dil Yeterlik Belgesi Doğrulama Sayfası" geliştirilmiştir.

Doğrulama sayfasına www.belgesorgula.yee.org.tr internet sayfasından ulaşılabilir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube