Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 2016 Salı

YÖK’ten Tanıma/Denklik Başvurusu Hakkında Duyuru

20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği gereğince Yükseköğretim Kurulu’na yapılan veya yapılacak olan denklik başvuruları şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip vekil aracılığıyla yapılacaktır.

Başvurunun (olumlu ya da olumsuz) sonuçlanması hâlinde evrak asılları şahsınıza ya da yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip vekil aracılığıyla teslim edilecektir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube