Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 2016 Salı

Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

26.02.2016 tarih, 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanunun 58. Maddesine yeni bir fıkra eklenerek “Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler Döner Sermaye İşletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan Öğretim Elemanına ödenecek gelirin % 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili Öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, Öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, Üniversite Yönetim Kurulunun izniyle karar verilir.” Şeklinde yeni bir yasal düzenleme yapılmıştır.

Kanunda belirtilen Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında, araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri sonucunda gelir elde edilecek ise, bu tür projeler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

Tüm öğretim elamanlarına önemle duyurulur.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi