Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 2016 Salı

Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

26.02.2016 tarih, 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanunun 58. Maddesine yeni bir fıkra eklenerek “Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler Döner Sermaye İşletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan Öğretim Elemanına ödenecek gelirin % 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili Öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, Öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, Üniversite Yönetim Kurulunun izniyle karar verilir.” Şeklinde yeni bir yasal düzenleme yapılmıştır.

Kanunda belirtilen Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında, araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri sonucunda gelir elde edilecek ise, bu tür projeler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

Tüm öğretim elamanlarına önemle duyurulur.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi