Yayınlanma Tarihi: 24 Nisan 2016 Pazar

Yer Gözlem Uydu Uygulama Alanları ve Bütünleşik Havza Yönetimi Konulu Çalıştay Düzenlenecektir

Günümüzde başta hızlı nüfus artışı olmak üzere, sanayileşme ve tarımsal üretim alanlardaki su kullanımının artışı gibi nedenlerle, havza bazında su kaynakları yönetiminin önemi artmaktadır. 

Havza yönetimiyle ilgili Uluslararası bilim arenasında çalışmalarını sürdüren farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyenler ile konuyla ilgili çalışanların bilgi birikimlerini ve tecrübelerini meslektaşlarımızla paylaşarak disiplinler arası bir tartışma ortamı oluşturmak üzere Üniversitemiz ev sahipliğinde 25 Nisan 2016 Pazartesi günü Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda “Yer Gözlem Uydu Uygulama Alanları ve Bütünleşik Havza Yönetimi” konulu çalıştay düzenlenecektir. 

Çalıştay programına ulaşmak için tıklayınız.