Yayınlanma Tarihi: 24 Nisan 2016 Pazar

YÖK’ten Lisansüstü Eğitime Dair Bilgi Notu

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu bir bilgi notu yayınlamıştır. Söz konusu yeni yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler ve bazı husuların verildiği Bilgi Notuna aşağıda verilmiştir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Bilgi Notu

 • Başvurularda “bilimsel değerlendirme” kriterinin de göz önüne alınabileceği eklenmiştir.
 • Üniversite senatosunun kabul şartlarının usul ve esaslarını belirleyeceği adaylara yurt dışında ikamet eden Türkler yerine lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C vatandaşları olarak açıklık getirilmiştir.
 • Lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremeyeceği hüküm altına alınmıştır.
 • Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamayacağı ve devam edilemeyeceği eklenmiştir.
 • Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin doktoraya eşdeğer düzeyde olduğu ve ayrı yönetmeliklere göre yürütüldüğü belirtilmiştir.
 • Program yeterliliklerinin hesabında AKTS kredisine göre uygulama getirildi. Özel öğrencilik için azami süre (iki yarıyıl) ve muafiyet verilebilecek derslerin azami %’si (%50) belirlenmiştir.
 • Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebileceği eklendi. Tezli YL programında lisans öğreniminde seçilebilecek derslerin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilecek miktarının azamisi belirlenmiştir (en fazla iki ders).
 • Lisansüstü programlarda ilişik kesme getirildi ve şartları düzenlenmiştir.
 • Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarının asgari süresi belirlenmiştir.
 • Lisansüstü programlarda danışman atanma şartları düzenlenmiştir. 

(1. Danışman üniversitenin kendi kadrosunda, 2. Danışmanın üniversite kadrosu dışından olabileceği ve en az doktora dereceli, doktorada bir yüksek lisans tezi yönetmiş olma vs.). 

 • Tezlerin konusu danışman ve öğrencinin birlikte belirlemesine ilişkin hüküm eklenmiştir.
 • Tezlerin teslim şartları belirlenmiştir. 

(Danışman tarafından + uygunluk yazısı + intihal raporu).

 • Danışmanın oy hakkı üniversite kararına bırakılmıştır.
 • Yeterlik sınavlarının durumu ve başarısızlıkta izlenecek yol açıklanmıştır. 

(Yazılı + sözlü / başarısız bölümden tekrar sınav hakkı).

 • Tez izleme raporu sayısı belirlemiştir. (En az 3)
 • Yeterlilik ve tez savunma toplantılarının dinleyicilere açık yapılması eklenmiştir.
 • Sanatta yeterlik/Doktora programı Danışman atama tarihi 2. yarıyıl sonuna çekilmiştir.
 • Ortaöğretim alan öğretmenlerine ilişkin detaylı olarak belirlenmiş madde kaldırılarak öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi YÖK’e verilmiştir. 

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube