Yayınlanma Tarihi: 21 Haziran 2016 Salı

Lisansüstü Öğrencilerin Azami Süreleri Hakkında Yeni YÖK Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu 03.06.2016 tarihinde yapmış olduğu ve Üniversitemizin de web sayfasında duyurduğu açıklamada, halen bir lisansüstü programda kayıtlı öğrencilerin sürelerinin, 20 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile birlikte başladığını ve azami süreyi tamamlayan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin kesileceğini duyurmuştu.

Ancak Yükseköğretim Kurulu’nun 13.06.2016 tarihli yeni yazısında, Yönetmeliğin 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlandığı ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminin ortasına gelindiği dikkate alınarak, halen lisansüstü programlarda kayıtlı olan öğrenciler için yönetmelikte yer alan azami sürelerin başlangıç tarihinin 2016-2017 Güz Yarıyılı olduğunu belirtmiştir. YÖK’ün Lisansüstü Eğitim konulu yeni yazısında,

“Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Geçici Madde 1 ile halen lisansüstü programlarda öğrenci olanlar için daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan yönetmelikte belirlenen azami süre yeniden başlamış olup, yönetmeliğin 20 Nisan 2016 tarihinde yayınlandığı ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminin ortasına gelindiği dikkate alınarak, öğrenciler için yönetmelikte yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016-2017 güz yarıyılının esas alınması, …”

açıklamasına yer verilmiştir.

Halen lisansüstü programımızda kayıtlı olan tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube