Yayınlanma Tarihi: 28 Haziran 2016 Salı

Akademik Veri Tabanlarımızın Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok hizmetin şeklinin ve boyutunun değişime uğradığı günümüzde, üniversitelerin bu değişim ve gelişmeleri göz ardı etmesi düşünülemez. En sağlam ve en etkin veriye en kolay ve en ekonomik yoldan ulaşmanın yollarından biri de veri tabanlarıdır. Bu nedenle Üniversitemizde veri tabanları güncel bir şekilde takip edilmekte, birimlerden gelen talepler anında dikkate alınarak gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve mümkün olan azami ölçüde üyelikler gerçekleştirilmektedir. Gelinen noktada Üniversitemizde öğretim elemanlarımıza ve başta lisansüstü düzeyde olmak üzere öğrencilerimize 51 adet veri tabanı elektronik ortamda hizmet vermektedir.

 

Veri Tabanları

İçeriği

Link1ACS (American Chemical Society) Journal


Uygulamalı kimya,  kimya mühendisliği, biyokimya, biyo-teknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi alanında 50 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. 


2ASCE Online Research Libraryİnşaat mühendisliği alanı ile ilgili dergileri kapsayan bir veri tabanıdır.


3


ASME


Makine mühendisliği alanında bir veri tabanıdır.4
BioOne


Biyoloji, biyokimya ve moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, zooloji, ekoloji, çevre mühendisliği konularını kapsamaktadır. 191 dergiye tam erişim sağlanmaktadır. 5

Britannica Online


Sanat ve edebiyat, coğrafya, sağlık, tıp, felsefe, din, spor, matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntüler, resimler, kavramlar dizisi, 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynaklarını içermektedir.

 


6CABI InvasiveSpeciesCompendium


Biyolojide istilacı türlerin yönetilmesi ve ekonomik olarak değerlendirmesiyle ilgili 1.900’ün üzerinde istilacı tür hakkında formlar  içerikler görüntüler ve dağılım haritaları içeren bir veri tabanıdır.

 


7Cambridge Online Journals


Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp,   eczacılık gibi konuları içeren tam metin 363 dergiye erişim sağlanmaktadır.

 

8ChemSpider

 


28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır.

 
9


Cochrane Library


Tıp ve sağlık bilimleri konularında tam metin kaynaklara erişim olanağı sağlayan bir veri tabanıdır.

10


Credo Reference

 


Sanat, Tıp, Tarih, Teknoloji, Edebiyat vb. temel konuları kapsayan yüzlerce referans kitabına sahiptir.

 

11
Data StreamWithEikon

 


Para piyasaları, tahvil, hisse senedi, dâhil tüm piyasalarla ilgili eş zamanlı ve geçmişe yönelik fiyat bilgisi, piyasalarla ilgili haber, analiz ve raporları içerir. Kullanıcılarımız bununla ilgili Merkez Kütüphanemizde  özel olarak kurulan bilgisayarımızdan kendilerine verilecek şifre ile giriş yapabilirler.

 
12


DOAB (Directory of Open Access Books)


Değişik alanlara ilişkin kitaplara erişim sağlanabilmektedir.
13


DOAJ (Directory of Open Access Journals)


Çeşitli  makalenin bulunduğu önemli bir açık erişim platformudur.
14


DynaMed

 

DynaMed, güncel kanıta dayalı klinik referans veri tabanıdır.
15


EbraryAcademic Complete


Değişik alanlara ilişkin tam metin e-kitaplara erişim sağlanabilmektedir.

16EBSCO A to Z


Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanlarındaki tüm e-dergi makalelerine ve kitaplarına tek bir arama penceresinden erişim sağlamaktadır.

 
17EBSCO Discovery Service


Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanlarındaki tüm e-dergi makalelerine ve elektronik kitaplara tek bir arama penceresinden erişim sağlamaktadır.

 
18EBSCO eBookAcademic Collection


Dünyadaki en kapsamlı multi disipliner tam metin e-kitap veri tabanı olup; hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, vb. alanlarda 137.417 civarında e-kitap içerir.

 

19EBSCOHOST Veri Tabanı


Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve yaşam bilimleri ile güzel sanatlar konularını kapsayan bir veri tabanıdır.

 20


ECONBIZ

 

Ekonomi  ile ilgili bir veri tabanıdır.

21EndNote


Tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma ve farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme gibi birçok özelliğiyle bilimsel   araştırma sürecinde yardımcı olabilecek bir yazılımdır.

 
22


Global eJournal Library


22.000’in üzerinde açık erişimli dergiden 9 milyon e-makale sunan bir veri tabanıdır.
23


GreenFILE


Kütüphanemiz tarafından erişime açılmış olan tüm veri tabanlarını tek bir ara yüz üzerinden taranmasına olanak sağlamaktadır.

24Hiperkitap Veri Tabanı

 


Bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji,   hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım ve tıp gibi konularda 12568 e-kitabı kapsayan bir veri tabanıdır.

 

25Hukuk Türk Veri Tabanı

 


Her gün güncellenen, birbirine hiper linklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler) içerir. Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir.

 

26


Humanities & Social Sciences Index Retrospective:1907-1984

 

Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veri tabanıdır.


27İdeal Online Veri Tabanı

 


Tıp, fen bilimleri, edebiyat, tarih, sanat, mühendislik gibi alanlarda kapsamlı ve geniş bilgiyi Türkçe e-kitap ve e-dergide bulabilmek için oluşturulan bir elektronik veri tabanıdır.


28


IEEE / IEE Electronic Library


Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisliği ve fizik  gibi konularda tam metin erişimi kapsamaktadır.
29


Index Islamicus Online


İslam dünyası ile ilgili tüm alanları kapsayan bibliyografik bir veri tabanıdır.

 
30IslamicInfo

 


Üniversite dergileri başta olmak üzere, 1924’ten bugüne İslam ülkelerinde yayımlanan 413 akademik dergi ve 249 toplantı (sempozyum, kongre) kitabını taramaktadır.

 
 31
IThenticate 

İntihal yazılım programı

32

JSTOR


 


Antropoloji, Arkeoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya Çalışmaları, Bitki Bilimi, İşletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih Bilimi, Dil, Edebiyat, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etütleri, Sosyoloji, Coğrafya, Din, Folklor, Film, Gösteri Sanatları, Müzik, İstatistik ve Matematik gibi konuları  kapsamaktadır.

 


33Library, Information Science&Technology Abstracts


Kütüphanemiz tarafından erişime açılmış olan tüm veri tabanlarının tek bir ara yüz üzerinden taranmasına olanak sağlamaktadır.

34Mendeley

 


Araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer akademisyenlerle çevrim içi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

 

35OJO (Oxford Journals Online)


Ekonomi, iş dünyası, siyasal bilimler, tarih, istatistik, sanat, biyokimya, biyoloji, sosyoloji, matematik konularında 285 e-dergi ile tam metin içerik sağlamaktadır.

 
36OVID Lippincott Williams &Wilkins (LWW) Journals

 

Tıp ve ilgili bilim dalları ile ilgili LWW dergilerini tam metin sağlar.


37Political Science Complete


400’den fazlası tam metin olmak üzere toplamda 800’ün üzerinde derginin tüm içeriğine ulaşımı sağlar.


38ProQuest Dissertations and Theses Global


Dünyanın en kapsamlı  Tez Veri Tabanı olan PQDT, 1861’den günümüze 1.5 milyon tam metin olmak üzere 2.9 milyon yüksek lisans ve doktora tezi içermektedir.

 39


Science Direct Veri Tabanı


Fen bilimleri, teknoloji ve tıp alanlarında tam metin dergi koleksiyonunu içeren bir veri tabanıdır.

 
40SciFinder


Kimya, biyoloji, fizik, kimya mühendisliği, polimer mühendisliği, gıda mühendisliği ile malzeme ve metalürji mühendisliği alanlarında kullanabilecek önemli bir programdır.

41Scopus

SciVerse Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale ve atıf veri tabanıdır.

 

42SPORTDiscuswith Full Text

Spor, spor hekimliği, fiziksel eğitim, engelliler için spor, fitness, egzersiz, psikoloji, antrenörlük, antremanlık bilgisi, spor felsefesi, spor fizyolojisi, spor hukuku, spor organizasyonları, spor sakatlanmaları ve ilişkili konuları kapsayan bir veri tabanıdır. 1723’ten fazla dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

 

43Springerlink

 


Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularını içeren bir veri tabanıdır.


44Teacher Reference Center 

 


Kütüphanemiz tarafından erişime açılmış olan tüm veri tabanlarının tek bir ara yüz üzerinden taranmasına imkan sağlamaktadır.

45


Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi Veri tabanı


e-YDS/YDS, PTE, IELTS ve TOEFL iBT sınavlarına hazırlık amacıyla oluşturulmuş bir veri tabanıdır.46

 T&F (Taylor & Francis)


Tarım ve çevre bilimleri, sanat, sosyal bilimler,   bilgisayar, ekonomi, eğitim, mühendislik ve teknoloji, gıda mühendisliği, coğrafya dil ve edebiyat, hukuk, matematik, istatistik ve spor bilimlerini içeren bir veri tabanıdır.

 


47


Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı  TURKOMP

 

500’den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır. 


48UpToDateSürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay ara yüze sahip bir veri   tabanıdır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

 

49URKUND


İntihali önlemek amacıyla önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ödev, seminer ve tezlerini kontrol etmeye yönelik hazırlanmış veri tabanıdır.

 

50
Web of Science


WOS (Web of Science) 1980'den günümüze Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index ve Arts and Humanities erişim sağlayan bibliyografik bir veri tabanı olmakla birlikte, makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listelemektedir.

 

51Wiley Online Library

 


Bilim, tıp, teknoloji, ekonomi, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarını kapsayan dergilere erişim sunmaktadır.

 
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube