Yayınlanma Tarihi: 10 Temmuz 2016 Pazar

Lisansüstü Programlarımıza Yeni Öğrencilerimiz İçin Başvurular Başlıyor

Hayat boyu öğrenme konsepti içerisinde hareket ederek önlisans ve lisans eğitimi yanında lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimini de son derece önemseyen ve bunu Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde değerlendiren Üniversitemiz, lisansüstü eğitimi nitelikli insan gücünün oluşmasında önemli bir araç, üniversite-toplum işbirliğinin somut göstergesi ve toplumun ekonomik, sosyal, politik, teknik ve kültürel değişim ve ilerlemesinde karar mekanizmaları içinde yer alabilmesine imkân tanıyan en etkin vasıta olarak görmektedir. Ayrıca Üniversitelerimizde devam eden nitelikli öğretim elemanı eksikliğinin giderilmesi de ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. 

Bu bakış açısı ile hareket eden Üniversitemiz, imkânlar ölçüsünde sürekli yeni lisansüstü programları açmak suretiyle, çeşitliliğin artırılmasını hedeflenmektedir. Geldiğimiz noktada Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerimizde 16 programda 1200’e yakın öğrenciye tezli yüksek lisans; 6 programda 120’nin üzerinde öğrenciye de doktora eğitimi sunmaktadır. Bu yıl Sağlık Bilimleri Enstitümüzün de ilk defa öğrenci alımına başlamasıyla, aktif öğrencisi olan enstitü sayımız da 3’e çıkmış olacaktır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alacak enstitülerimiz, eğitim düzeyi (yüksek lisans, doktora), anabilim dalları ve türleri (tezli, tezsiz) ile belirlenen kontenjanlar şu şekildedir:

Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde yer alan;

- İktisat (tezli),

- İşletme (tezli - tezsiz),

- Tarih,(tezli),

- Felsefe ve Din Bilimleri (tezli),

- İslam Tarihi ve Sanatları (tezli),

- Temel İslam Bilimleri(tezli), 

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset ve Sosyal Bilimler) (tezli - tezsiz),

- Beden Eğitimi ve Spor (tezli)

yüksek lisans programlarına 45’i yabancı uyruklu toplam 234 öğrenci;

- İşletme,

- Felsefe ve Din Bilimleri,

- Temel İslam Bilimleri,

- Beden Eğitimi ve Spor

doktora programlarına da 16’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 öğrenci alınacaktır.

Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde yer alan;

        - Fizik  (tezli),

- Biyoloji  (tezli),

- Kimya  (tezli),

- Kimya Mühendisliği (tezli),

- Makine Mühendisliği (tezli),

- Gıda Mühendisliği (tezli),

- Matematik (tezli),

yüksek lisans programlarına 12’si yabancı uyruklu toplam 74 yeni öğrenci,

- Makine Mühendisliği,

- Kimya Mühendisliği

doktora programlarına da 5’i yabancı uyruklu toplam 22 yeni öğrenci;

Sağlık Bilimleri Enstitümüz bünyesinde yer alan;

- Hemşirelik (tezli)

yüksek lisans programlarına 1’i yabancı uyruklu toplam 7 yeni öğrenci alınacaktır. 

En temel işlevini, bulunduğu ile ve bölgeye katkı sağlamak ve sahip olduğu bilgi birikimini içinde yer aldığı topluma aktarmak olarak belirleyen Üniversitemiz, koşulları sağlayan mezun öğrencilerimizle birlikte, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan konuyla ilgili tüm kamu görevlilerimizi, özel sektörde farklı alanlarda çalışan meslek insanlarımızı, sanayicilerimizi ve iş insanlarımızı kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve Üniversitemizin sahip olduğu büyük bilgi birikimini paylaşmak üzere lisansüstü programlarımıza bekliyoruz.


Prof.Dr. Reha Metin ALKAN
Rektör                      


Not: Programlara başvurular 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuru koşulları, kontenjanların dağılımı ve diğer bilgiler ilgili enstitülerin web sayfalarında (Sosyal Bilimler Enstitüsü için http://www.sbe.hitit.edu.tr; Fen Bilimleri Enstitüsü için http://www.fbe.hitit.edu.tr; Sağlık Bilimleri Enstitüsü için http://www.saglikbe.hitit.edu.tr) yer almaktadır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube