Yayınlanma Tarihi: 11 Temmuz 2016 Pazartesi

Avrupa Birliği Horizon2020 MSCA Bireysel Burs Desteği


Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslarına (MSCA IF) başvuru yapan araştırmacıların başarı oranını artırmak ve Türkiye araştırma Alanı’nın programdan azami ölçüde faydalanmasını sağlamak amacıyla TUBITAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından MSCA – IF Proje Önerisi Ön Değerlendirme Destek Programı oluşturulmuştur. Söz konusu Destek Programı kapsamında 2014 ve 2015 yılında ön değerlendirme desteği verilmiştir. 

2016 yılı için başvurular 28 Haziran 2016 - 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında alınacaktır.

MSCA – IF çağrısı kapsamında proje önerisinin Avrupa Komisyonu’nun belirlediği değerlendirme kriterlerine göre yazılmış olması gerekmektedir.  TÜBİTAK MSCA IF Proje Ön Değerlendirme Destek Programı, proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmaya hazır hale getirmiş araştırmacılara yöneliktir.  Başvurular, öncelikle, TÜBİTAK tarafından yetkin bilim insanlarından seçilen dış danışmanlarca MSCA-IF değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecektir.

Ön değerlendirme desteği başvurusu onaylanan kişiler, TÜBİTAK tarafından yayınlanmış kriterlere göre hizmet alacakları uzman kişi veya kuruluşu kendileri belirlemektedir. Ön değerlendirme hizmetinin başvuru sahibi tarafından alınması sonrasında, hizmet alınan uzman kişi veya kuruluşun hizmet bedeli gerekli belgelerin sunulmasını takiben limitler dahilinde TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.

AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Nedir?

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

Detaylı bilgiler http://www.h2020.org.tr web sayfasında yer almaktadır. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube