Yayınlanma Tarihi: 11 Temmuz 2016 Pazartesi

Tüm Çorum Sanayicilerine, Kamu Görevlilerine ve Meslek İnsanlarına Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Önlisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde 16.000’in üzerinde öğrenciye eğitim vermekte olan Hitit Üniversitesi, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde hayat boyu öğrenme ilkesinden hareketle eğitim sisteminin toplumun bütün bireylerine açık hale getirilmesine, hayat boyu öğrenme konsepti içerisinde bireylerin istedikleri zaman öğrenimlerini sürdürmelerine imkân sağlanmasına, bireylerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine ve mesleki rotasyonlarına imkân verecek ihtiyaca göre öğrenme anlayışına büyük önem vermekte ve bunun gereği olarak lisansüstü eğitimi son derece önemsemektedir. 

Bu vizyonla hareket eden Üniversitemiz, geldiğimiz noktada Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerimizde 16 programda 1200’e yakın öğrenciye tezli yüksek lisans; 6 programda 120’nin üzerinde öğrenciye de doktora eğitimi sunmaktadır. Üçüncü Enstitümüz olan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bu dönem öğrenci alımına başlaması ile aktif öğrencisi olan enstitü sayımız da 3’e çıkmış olacaktır. Üniversitemizin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alacağı enstitüler, eğitim düzeyi (yüksek lisans, doktora), anabilim dalları ve türleri (tezli, tezsiz) şu şekildedir:


Koşulları sağlayan ilimizdeki tüm sanayicilerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu görevlilerimizi, özel sektörde farklı alanlarda çalışan meslek insanlarımızı ve iş insanlarımızı, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve Üniversitemizin sahip olduğu büyük bilgi birikimini paylaşmak üzere, ilgili lisansüstü programlarımızda eğitim almaya davet ediyoruz. 

Not: Programlara başvurular 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuru koşulları, kontenjanların dağılımı ve diğer bilgiler ilgili enstitülerin web sayfalarında (Sosyal Bilimler Enstitüsü için http://www.sbe.hitit.edu.tr; Fen Bilimleri Enstitüsü için http://www.fbe.hitit.edu.tr; Sağlık Bilimleri Enstitüsü için http://www.saglikbe.hitit.edu.tr) yer almaktadır.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube