Yayınlanma Tarihi: 11 Temmuz 2016 Pazartesi

YÖK’ten Beden Eğitimi Ve Spor II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Onay

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” Programı açılması teklifimiz, 22/06/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda incelenerek uygun bulunmuş ve açılmasına onay verilmiştir.  

Özellikle kamu ve özel sektörde çalışmakta olup kendisini geliştirmek isteyenlere yönelik olarak açılan Beden Eğitimi ve Spor II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerinin bilincinde, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin spor bilimcilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Biz her zaman için aynı bölgedeki komşu üniversitelerin güçlü yanlarını birleştirmesi ile ortak çalışmaların yapılmasının ve yeni programların açılmasının hem söz konusu illere hem de üniversitelere önemli katkı sağlayacağına inandık. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortaklaşa bir yüksek lisans ve bir doktora programında; Amasya Üniversitesi ile de bir yüksek lisans programında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu anabilim dalımız şimdi de Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tamamen kendi imkânlarımızla “Beden Eğitimi ve Spor II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” Programı ile lisansüstü çalışmalarını sürdürecektir. Yeni açılan bu programla birlikte, söz konusu anabilim dalının içinde yer aldığı program sayısı 4’e çıkmış durumdadır. Yeni programa en kısa sürede öğrenci almayı hedefliyoruz” dedi.

2011 yılında 9 yüksek lisans ve 2 doktora ile toplam 11 olan program sayımız, bugün gelinen noktada açılan yeni programımızla birlikte 17’si tezli ve 5’i tezsiz olmak üzere 22 yüksek lisans, 7 doktora ve diğer üniversitelerle ortak yürütülen 3 lisansüstü program olmak üzere toplamda 32’ye yükselmiş durumdadır. Bu haliyle söz konusu dönem içerisinde lisansüstü program sayısında % 200’lük bir artış söz konusudur.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube