Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 2016 Çarşamba

Üniversitemizin 2015 Yılı Bilimsel Faaliyet Raporu Yayımlandı

Her alanda gelişim ve değişim trendini yakalamış; bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda etkin, dinamik bir üniversite olarak yoluna hızla devam etmekte olan Üniversitemizde, öğretim elemanları tarafından yürütülen kurumlararası, disiplinlerarası ve uluslararası nitelikte pek çok proje ve gerçekleştirilen yoğun çalışmalar, Üniversitemizin araştırma ve geliştirme yönündeki başarılı çalışmalarını her geçen gün daha da arttırmaktadır.

Bu çerçevede, önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da öğretim elemanlarımız tarafından pek çok bilimsel çalışma ve akademik faaliyet gerçekleştirilmiş olup bu çalışmalar bir kitap haline getirilerek 2015 Yılı Akademik Faaliyet Raporu olarak sizlerin bilgisine sunulmuştur.

En önemli uluslararası atıf dizinlerinden biri olan Web of Science’ın verilerine göre 2015 yılında yayımlanan makale sayımız 2010 yılına göre 3 kat artış kaydederek 155’e ulaşmıştır. Aynı zamanda öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında da önemli bir artış meydana gelmiştir. 2010 yılında 0,34 olan bu oran, bugün 0,65’a yükselmiştir. 

Bilimsel üretkenlikte her geçen yıl önemli gelişmeler kaydeden Üniversitemizde, sadece SCI, SCI-E, SSCI, AHCI indeksli dergiler değil bunların dışında yüksek saygınlığa sahip diğer indekslerde taranan dergiler ve çeşitli ulusal/uluslararası hakemli dergilerde de yayımlanan bilimsel yayın sayımızda da olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 2010 yılında 66 olan uluslararası makale sayısı yaklaşık 6.5 kat artarak 2015 yılında 489’a yükselirken 2010 yılında 46 olan ulusal makale sayısı da 2015 yılında yaklaşık 9 kat artışla 446’ya ulaşmıştır.

Bilimin evrenselliğine ve uluslararası etkileşimin önemine inanan Hitit Üniversitesi, öğretim elemanlarına verdiği kısa ve uzun süreli yurt içi ve yurt dışı desteklerini her geçen gün arttırmaya devam ederek, Türkiye’de çok az emsal rakamsal boyut ve başarıya dayalı bir teşvik yaklaşımı ile Üniversitemiz öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere (kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform vb.) katılımı desteklemektedir. Bu çerçevede, 2010 yılında 125 olan uluslararası bildiri sayısı 2014 yılında en üst seviyeye, 457’ye ulaşmış, izleyen sene de 155 bildiri ile akademisyenlerimiz çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2010 yılında 118 olan ulusal bildiri sayımız ise, 2015 yılında 2,5 kat artışla 425’e yükselmiştir.

Hazırlanan “2015 Yılı Akademik Faaliyet Raporu”ndan görüleceği üzere Üniversitemizin yurt içi ve yurt dışında bilimsel arenalarda temsil edilmesi için öğretim elemanlarımız tarafından çok sayıda başarılı çalışma/yayın/faaliyet yapılmış, bilimsel farkındalığı arttırma amaçlı çok sayıda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel/teknik toplantılar düzenlenmiş ya da bu etkinliklere katılım sağlanmıştır. 

Rakamsal olarak göstergelerde yer almayan ancak en az bu çalışmalar kadar pek çok anlamda öneme sahip olan spor alanında da pek çok başarıya imza atılmış, dereceler alınmıştır. 

Bu rapor, rekabetin ve değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı günümüz akademik dünyasında, Üniversitemizdeki bilimsel çıtanın her geçen gün hızla yükselmekte olduğunu ve artan bilimsel hareketlilik ile evrensel ve ulusal bilime sağladığımız katkıyı açıkça göstermektedir. 

Yaptıkları bu ilmi çalışmalarla tüm insanlığa ölmez eserler bırakarak dünya durdukça hayırla anılacak çalışmalar yapan tüm arkadaşlarıma, bu çalışmalara doğrudan veya dolaylı olarak destek veren meslektaşlarıma Üniversitemiz ve tüm bilim dünyası adına teşekkür ediyorum. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da her türlü ilmi çalışmaya destek vereceğimizi, çalışma yapmak isteyen tüm akademisyenlerimizin ve tüm araştırmacıların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Nice başarılara her beraber imza atmak dileğiyle, selam ve saygılarımı sunuyorum.


Prof.Dr. Reha Metin ALKAN
Rektör                      


Üniversitemiz 2015 yılı Akademik Faaliyet Raporunun elektronik versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube