Yayınlanma Tarihi: 15 Temmuz 2016 Cuma

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı 2016 Yılı İlanı


Başarılı gençlerin hem teknoloji ve bilgi üreterek topluma daha faydalı olmaları hem de bilim ve teknoloji alanına yönelmeleri sağlamak amacıyla Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında alt programlar, başvuru koşulları ve değerlendirme yöntemi ile ilgili konularda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan değişiklikler şöyledir:

− Hak kazandırma sistemi kaldırılmıştır. Daha önceleri 2228/A ve 2228/B kodları ile yürütülen alt programlar kapsamında 2016 yılından itibaren başvuru alınmayacaktır. Tezli yüksek lisans veya doktora öğrencileri kayıtlı oldukları eğitim programları kapsamında mevcut olan alt programlardan yararlanmak için başvuru yapabileceklerdir.

− Öncelikli alanlar ile sanayine yönelik konularda yüksek lisans tezlerine verilen teşvik bursları (2210/C ve 2210/D kodlu programlar) uygulaması kapsamında yeni başvuru alınmayacaktır. Ancak mevcut yüksek lisans bursiyerlerinin bu alanlarda/konularda yapacakları tezler için teşvik bursu uygulaması devam edecektir. Mevcut bursiyerler tez konuları kabul edildikten sonra ilgili programlara geçmek için talepte bulunabileceklerdir.

− Doğrudan burs programlarında (2210/E ve 2211/E) alan değiştirmeden mezun olunan dönemi takip eden dönemde doğrudan bursiyerlik başvuru yapmanın yanı sıra 2016 yılından itibaren not ortalaması kriteri getirilmiştir. Başvuru sahiplerinin yüksek lisans bursu için lisans not ortalamasının doktora bursları için yüksek lisans not ortalamasının en az 2.8/4.0 veya 72/100 olması gerekecektir. Ayrıca, en son mezun oldukları programdan normal eğitim süresinden en fazla 1 yıl gecikmeli olarak mezun olması şartı getirilmiştir.

− Doktora seviyesinde öncelikli alanlar ile sanayiye yönelik tez teşvik bursları (2211/C ve 2211/D) kapsamında ise doktora tezlerini ilgili konularda yazacaklarını taahhüt eden bursiyerlere tez kabullerinden önce de bursiyerlik hakkı tanınacak ve teşvik bursu uygulamasından yararlanmaları sağlanacaktır. Ayrıca, mevcut doktora bursiyerleri de ilgili programlara başvuru yapabileceklerdir.

− 2211/C ve 2211/D Programları kapsamında desteklenen mevcut doktora bursiyerleri başvuru şartlarını sağlamak kaydıyla değerlendirmeye tabi olmadan 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’ndan yararlanabileceklerdir.

− Doktora seviyesinde öncelikli alanlar ile sanayiye yönelik tez teşvik bursları (2211/C ve 2211/D) kapsamında, üniversiteler tarafından araştırma desteği bütçesi talep edilebilecektir. Araştırma desteği, alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayım alım giderleri, malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri, danışmanlık ve hizmet alım giderleri, proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri, yurt içi/dışı bilimsel toplantılara, seminerlere, konferanslara vb katılım veya etkinlik düzenleme giderleri ile posta ve nakliye giderlerini kapsamaktadır.

− Değerlendirme puanının hesaplanmasında kullanılan yöntem değişmiştir. ÖSYM sınavı ile Türkiye’de bir lisans programına yerleşen başvuru sahiplerinin değerlendirme puanı hesaplanırken ÖSYM yerleştirme sıralaması da hesaplamaya dahil edilmiştir. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayanlar ile üniversite yerleştirme sınavına girmeksizin yerleşip lisans eğitimini tamamlayanlar için mevcut değerlendirme hesaplamasının kullanılmasına devam edilecektir.

Lisansüstü bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2016 yılı ilanlarına www.tubitak.gov.tr/bideb/2211 adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: 2016 yılı başvuru tarihleri bilişim alt yapı çalışmaları tamamlanınca ilan edilecektir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube