Yayınlanma Tarihi: 28 Temmuz 2016 Perşembe

Lisansüstü Programlarımıza Başvurular Sonuçlandı


2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlarına eksiksiz olarak yapılan başvurular değerlendirilmiş; adayların Başarı Puanı hesaplamasında Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin e fıkrasında belirtildiği gibi              

- ALES Notunun           : % 50'si,

- Yabancı Dil Puanının         : % 10'u,

- Mezuniyet Notunun : % 40'ı

alınarak elde edilen puanlar en yüksekten aşağıya doğru kontenjanın iki katına kadar sıralanarak mülakata çağrılacak adaylar belirlenmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğe göre mülakata çağrılan adayların Giriş Sınavı Başarı Notunun hesaplanmasında Yüksek Lisans programları için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve mülakat sınavının %10’u alınacaktır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilecektir. Doktora programları için ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %20’si, 50 puandan az olmamak koşuluyla mülakat notunun %10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilecektir.


-Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki programların mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi ve detaylı  bilgi  için tıklayınız


-Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki programların mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi ve detaylı bilgi  için  tıklayınız


-Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki programların mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi ve detaylı  bilgi  için tıklayınız


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube