Yayınlanma Tarihi: 03 Temmuz 2016 Pazar

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza Yeni Öğrencilerimizi Bekliyoruz

Üniversitemiz, üniversitelerin en temel işlevleri arasında yer alan eğitim faaliyetlerini sürdürmek, araştırma yapmak ve bunları ulusal ve uluslararası arenada ilgilileriyle paylaşmak görevlerine ek olarak, sahip olduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi başta ilimiz olmak üzere, bölgemizdeki tüm ilgilileriyle paylaşmanın ve bilgiyi üretime dönüştürmenin de en önemli görevlerimiz olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Bu vizyonla Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Sosyal Bilimler Enstitümüze bağlı olarak lisansüstü düzeyde;

1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Birinci Öğretim),

2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim),

3. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Birinci Öğretim)

4. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim)

açılmıştır. 

Birinci Öğretim olarak tasarlanan programlar mesai saatleri içerisinde; İkinci Öğretim olarak tasarlananlar ise mesai saatleri dışında yapılmaktadır. Dolayısıyla İkinci Öğretim, gündüz çalışanlara ya da mesai saatleri içerisinde eğitime bir şekilde fırsat bulamayanlara eğitim imkânı sunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Birinci Öğretim) geçen yıl 21 öğrenci alarak aktif hale gelmiştir. Program, günümüzde iyice karmaşıklaşan siyasal olayları ve olguları sosyal bilim metodolojisi içerisinde nesnelliği ve ciddiyetiyle ele almaktadır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz bünyesinde açılan üçüncü ve dördüncü programlar ise İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Birinci ve İkinci Öğretim)’dır. Bu programda klasik ders anlatma anlayışının dışında daha çok uygulamaya yönelik bir eğitim anlayışı hâkimdir. Şehrimizdeki imalat sanayi potansiyeli ve özellikle teknik personelin işletme yönetimi eğitimi alması ile birlikte daha da arttırılabilir. Programda iş dünyasının, yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, üretim, insan kaynakları gibi temel konularında eğitim vermenin yanı sıra programa katılanların liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Programların yapısı, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarımız, Çorum ve çevresinde yoğunlaşan kamu ve özel sektörde çalışmakta olup kendilerini geliştirmeyi hedefleyenlerin taleplerini karşılamada önemli bir boşluğu doldurması amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Programların süresi 1,5 yıl olup; öğrenciler 3 yarıyıl boyunca öğrenim göreceklerdir. İlk iki yarıyılda dersler verilecek, son yarıyılda ise proje dersine geçilecektir.

2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde yukarıda ifade edilen dört tezsiz yüksek lisans programından sadece ikinci öğretim olanlara (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim) ve İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim) öğrenci alımı yapılacaktır. Bu tezsiz yüksek lisans programına koşulları sağlayan tüm öğrencilerimizi, ilimizin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu görevlilerini, özel sektörde farklı alanlarda çalışan meslek insanlarımızı, sanayicilerimizi ve işadamlarımızı kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek, üniversitemizin sahip olduğu büyük bilgi birikimini paylaşmak üzere bekliyoruz.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı için belirlenmiş tezsiz yüksek lisans ücretleri, kontenjanlar, başvurular ve kayıt gibi detaylar için Tıklayınız. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızın İşleyişine İlişkin YÖK Yönetmeliği İçin Tıklayınız.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube