Yayınlanma Tarihi: 19 Ağustos 2016 Cuma

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ve Ders Kayıtları Hakkında Duyuru

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi eğitim birimlerimizin ders kaydı (kayıt yenileme) işlemlerinin başlangıcı farklı günlere dağıtılmış olup, Üniversitemizin tüm birimlerinde ders kayıtları 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 17.00’a kadar devam edecek ve bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o dönem için hiç bir şekilde ders alamayacakları gibi, sınavlara giremeyecekler ve öğrencilik haklarından da yararlanamayacaklardır.

Ders Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1- Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin bizzat kendisi sorumludur.

2- Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

3- Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

4- Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle         tekrar alınan dersler için de geçerlidir.

5- Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüğü olan öğrenciler, ödeme yaptıktan sonra ders seçimi yapabilirler.

6- Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk        yarıyılda, en alt yarıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak         zorundadır.

7- Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO'ya bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o         yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3'ten fazlasını geçemez.

8- Türk Dili-I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersleri örgün ve uzaktan eğitim (HUZEM)  olmak üzere iki türde açılmıştır.         Belirtilen dersleri uzaktan eğitim ile almak isteyen öğrencilerimiz her bir ders için 25,00 TL ücret ödemeleri gerekmektedir.         Örgün eğitimi seçen öğrencilerimiz bu dersler için herhangi bir ücret ödemeyecektir. 

Birinci Öğretim Programlarımıza Kayıtlı Öğrencilerimizin Katkı Payı
Eğitimlerini belirlenen normal sürelerinde tamamlayamayan (uzatan) önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki birinci öğretim öğrencilerinin katkı payı ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, bir Yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına  (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.  İkinci bir yükseköğretim programı olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrencilerimizin katkı payı ödemeleri gerekmektedir.

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri kabul edilmeyenler, ilgili dönem için ders kaydı yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencilerimiz katkı payı veya öğrenim ücretlerini, ders kaydı yenileme süresince Halk Bankası şubelerinden ya da  www.halkbank.com.tr internet bankacılığı üzerinden  ödeyebilirler. Öğrencilerimiz ödemelerini kredi kartı (visa) ile de yapabileceklerdir. Öğrencilerin ödeme sırasında öğrenci numaralarının başına “0” sıfır eklemeleri gerekmektedir.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından, İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlardan şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/03/2013 tarihli 28603 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu kayıtlı olduğu birime sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından engellilik oranında indirim yapılır.

NOT: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı alınmadığından, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri geçerli olup, Alınacak olan Bakanlar Kurulu Kararı’nda,  Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinde fark oluşması halinde, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde mahsup/tahsil edilecektir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıt Esasları için tıklayınız. 
Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim  ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube