Yayınlanma Tarihi: 26 Ağustos 2016 Cuma

Lisansüstü Programlarımızda Kesin Kayıtlar Bugün Sona Eriyor

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde lisansüstü programlarımızda mülakat sınavı sonucunda başarılı olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adaylarımızın enstitülere kayıtları 26 Ağustos 2016 Cuma günü (Bugün) mesai bitiminde sona erecektir.  Belirtilen süreye kadar enstitüye kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adaylarımız, kayıt hakkını kaybedeceklerdir. 

Enstitülerimize kayıtlar şahsen (ya da noter vekaleti ile) yapılmaktadır. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine, yedek öğrenci listesinden yedek aday listesindeki sırası dikkate alınarak öğrenci kaydı yapılacaktır.

Öğrenci adaylarımıza önemle duyurulur.

Kayıt Yerleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü: Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü HÜBTUAM Hizmet Binası Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum

Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İdari Bina 4. Kat Çorum

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1- Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir). 

2- Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin, Doktora Programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti). 

3- Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği/fakülte sekreterliği onaylı sureti. 

4- ALES Sınav Sonuç Belgesi. 

5- YDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birine ait sınav sonuç belgesi. 

6- 6 adet vesikalık fotoğraf. 

7- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 

8- Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz.) 

9- Yeni tarihli ikametgâh belgesi


Açıklamalar

- Başvuru, sınav, kayıtlanma süreci ve Mevzuatta yer almayan hususlarda ortaya çıkacak sorunları gidermeye Enstitü Kurulu yetkilidir.

- Tezsiz İkinci Öğretim programlarımız kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin ödemeleri gereken öğrenim ücretinin Yükseköğretim Kurulu onayından sonra belirlenen miktarı ödeyeceklerine ilişkin belgeyi Sosyal Bilimler Enstitümüzden temin ederek imzalamaları sonucunda kayıtları yapılacaktır.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube