Yayınlanma Tarihi: 05 Ağustos 2016 Cuma

Hac İzni Hakkında

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda ifade edildiği üzere, 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsü nedeniyle hakkında idari soruşturma veya adli soruşturma/kovuşturma işlemi başlatılan veya görevden uzaklaştırılan personel hariç, Hac farizasını yerine getirecek kamu çalışanlarına talepleri halinde; durumun belgelenmesi kaydıyla ve ilgi genelgenin yürürlüğe konma gerekçesi de dikkate alınarak ibadetlerini yerine getirecekleri süre boyunca yıllık izin verilebilecektir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube