Yayınlanma Tarihi: 09 Ağustos 2016 Salı

Üniversitemiz Personelinin Yıllık İzinlerini Kullanmaları Hakkında

9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2016/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, yıllık izinlerin kullanılmasında;

1- Hakkında soruşturma başlatılanlara ve Muhakkik tarafından şahit olarak dinlenmesine karar verilenlere konuyla ilgili soruşturma süreci bitinceye kadar izin verilmemesi,

2. 3 (üç) güne kadar (üç gün dahil) olan yıllık izinlerin, izin vermeye yetkili amirlerce verilmesi,

3. 3 (üç) günden fazla yıllık izin kullanma talebinde bulunanlara ise; ek 2’de örneği sunulan dilekçe alındıktan ve Rektörlük Makamının onayından sonra izin verilmesi

gerekmektedir.

Tüm akademik ve idari personelimize önemle duyurulur.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Formlar ve Belgeler:

2016-19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 2016-2 Sayılı Genelge

İzin Dilekçesi

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube