Yayınlanma Tarihi: 09 Ocak 2017 Pazartesi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılacak AR-GE Projelerine Başvurular

Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamındaki  AR-GE  Projeleri ile ortaya konan üretim, yenilik ve tasarımlar hem Üniversitelere hem de ülkeye bilimsel ve ekonomik büyük katkılar sağlamaktadır. Bu projelerle ilgili 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a dayanarak Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirlerden, bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek miktarın %85’inin herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ödenmesi mümkün olmaktadır. 

Proje ve faaliyetlerin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için projede görevli öğretim elemanının müracaatını takiben, Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile karar verilmesi gerekmektedir. 

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projelerinde görev yapacakların, yukarıda bahsi geçen imkandan faydalanabilmeleri için, Üniversitemiz web sayfasında ve ekte yer alan “Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamındaki Projelerin Ar-Ge Özelliğinin Değerlendirilmesi için Bilgi Formu”nu doldurarak Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

“Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamındaki Projelerin Ar-Ge Özelliğinin Değerlendirilmesi için Bilgi Formu”nu indirmek için tıklayınız. 

İlgili Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube