Yayınlanma Tarihi: 10 Ekim 2017 Salı

Bülent Ecevit Üniversitesi İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı

 1. 18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre " Bülent Ecevit Üniversitesi" ne rektör ataması yapılacaktır.
 2. İlgilenenler 09.10.2017 tarihinden 23.10.2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler.
 3. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde;
  • a) "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olması,
  • b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması,
  • c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması,şartları aranacaktır.

 4. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.
 5. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır. 

Başvuruda kullanılacak Rektör Adayı Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız. 

Not: Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube