Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2017 Pazartesi

“Çorum İçin Bir Projem Var” 4. Dönem Proje Başvuruları 01 Aralık 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Bilindiği üzere ilimizin problemlerinin çözümü, Belediyece yürütülen hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve kalitenin artırılması, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Çorum Belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje yapmak üzere Üniversitemiz ve Belediye arasında imzalanan bir protokol kapsamında “Çorum İçin Bir Projem Var” isimli bir proje grubu oluşturulmuştur.

Söz konusu protokol çerçevesinde Üniversitemiz ile Belediyemizin işbirliği ile aşağıda belirtilen konularla ilgili Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında desteklenecek araştırma projeleri ve tezler için 4. dönem başvuruları 01 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu proje desteğinden yararlanmak isteyen Öğretim Elemanlarımızın projem.corum.bel.tr adresinde yer alan başvuru formlarını doldurarak, ekleri ile birlikte ıslak imzalı 2 (iki) nüshasını (basılı ve sayısal ortamda) ilgili birimlerine (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekmektedir.

TEZ/ARAŞTIRMA PROJELERİ KONULARI

Tez veya Araştırma Proje konularının Belediyenin görev, sorumluluk ve faaliyet alanları içerisinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda;

Belediyece yürütülen hizmetler sırasında etkinliği-verimliliği ve kaliteyi artıran, uygulanabilir projeler ile yenilikçi, özgün, yaşam kalitesini yükselten, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, geliştirilmesine ve sahiplenilmesine katkı sağlayan mahiyette projelere öncelik verilecektir.

Projelere ilişkin sektörler;

  1. Ulaşım
  2. Planlama-İmar
  3. Kamu Düzeni-Afet-Risk Yönetimi
  4. Kurumsal Yapı ve Teknoloji Yönetimi
  5. Altyapı, Çevre ve Enerji Kullanımı
  6. Sağlık-Toplum Refahı ve Sosyal Yardım
  7. Kültür-Turizm-Tanıtım

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube