Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma

Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

20.10.2017 tarih ve 30216 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

- Tıp Fakültesi,

- Spor Bilimleri Fakültesi,

- Sağlık Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 07 Kasım 2017 Salı günü saat 10:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube