Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 2017 Çarşamba

Akademide Kadın

Yükseköğretim Kurulu olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Bugün dünyada birçok ülkede, ülkelerin önemli hedeflerinden biri, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesidir. Bütün ülkeler başarılı kadınları ile gurur duyarlar… 

Ülkemizde uzun yıllardan bu yana kadınların akademide çok iyi temsil edildiğini görüyoruz. Ancak bu başarıyı, karar verme mekanizmalarında ve üst yönetimlerde olması gereken sayıda göremiyoruz. Bu üst görevlerde de başarılı kadınlarımızı görmek Yükseköğretim Kurulunun öncelediği hedefler arasındadır. 1970'lerde ABD'de Sosyolog Blitz tarafından yapılan bir çalışmada; mühendislerin, doktorların, hukukçuların oranlarının ABD'de % 2,3, İngiltere'de % 4,3, İsveç ve İsrail'de % 13 olarak gözüktüğü yıllarda Türkiye'de bu oran % 25'e kadar ulaşıyordu. Bugün de oranlarımız AB ortalamasından daha yüksek. Ancak bu oranlar yönetim ve liderlik kademelerine yansımamaktadır. Üst akademik pozisyonlarda kadın sayısının artması, bilim işgücüne katılımda da bir teşvik sağlayacaktır. Akademik kariyerlerine yeni başlayan genç kadınların ilerleme sürecinde bu rehberliğin önemli olacağı düşünülmektedir. Eşitsizlik daha çok eğitim tamamlandıktan sonra işgücüne katılım ve kariyerde ilerleme süreçlerinde ortaya çıkmaktadır. Bütün bu bağlamlarda yol alabilmek için kadınların iş dünyasına ve ekonomik refaha katılımı ile ilgili daha fazla politikalar üretilmelidir. Bu çalışmaları hep birlikte sürdüreceğiz. 

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında mesleki eğitime ciddi önem atfedilmiştir. 2016'da Türk Yükseköğretiminde okuyan öğrenci sayısının 2.285.000'i (% 33'ü) MYO'larda mesleki eğitim almaktadır. Bu sayının % 47,5'i yani 1.085.375'i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Kadın Araştırmaları Birimimiz 2017 eğitim yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversitelerimiz, STK'lar ile 940 MYO'da okuyan bu kız öğrencilerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmada rol sahibi olmalarını, ülkede istihdam edilmeleri için, "Kız Öğrencileri Güçlendirme ve Rol Modeller" başlığı altında çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca STEM (Mühendislik ve teknolojide) kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rollerinin artırılması için de benzer çalışmalar yapılmaktadır. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmayı hedefleyen Türkiye, bu hedefe başarılı, çalışkan, vatansever kadınlarımızın katkısı ile daha da güçlü ulaşacaktır. 

Bu vesile ile Yükseköğretim Kurulu adına Üniversitelerimizin kadın çalışmaları ve kadın araştırma merkezlerine sürdürdükleri başarılı çalışmalar ve katkıları nedeniyle teşekkürlerimi sunarım. Türk Bilim dünyasına büyük değerler katan kadın araştırmacılarımızı ve akademisyenlerimizi selamlıyorum.

 

       Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
YÖK Başkanı         
HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi