Yayınlanma Tarihi: 15 Mayıs 2017 Pazartesi

Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ödül Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Ödül Yönetmeliği’nin amacının, YÖK tarafından verilecek “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi olduğu kaydedildi. 

Yönetmelik, yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen, yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek üzere YÖK tarafından verilecek bireysel ve kurumsal ödülleri kapsıyor. 

Yönetmeliğe göre, “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” bireysel ve kurumsal olmak üzere iki ana başlık altında, bireysel ödüller ise “Yılın Doktora Tezi Ödülü” olup fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında üç doktora tezi için verilecek.

Bu kategoride, bir önceki yıl içinde tamamlanmış doktora tezleri değerlendirilecek, başvurular doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Bu başlıkta başvuruların değerlendirilmesinde doktora tezinin, bilimsel ve yenilikçi yönünün, özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınacak.

Kurumsal ödüller ise “Topluma Hizmet Ödülü”, “Uluslararası İşbirliği Ödülü”, “Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü” ve “Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü” olmak üzere 4 kategoride birer adet verilecek. Bu ödüllere başvurular yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.

- Topluma Hizmet Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan topluma hizmet odaklı proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilecek. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun topluma hizmet esaslı yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alıncak.

- Uluslararası İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yapmış oldukları sonuç üreten işbirlikleri ödüllendirilecek. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, gerçekleştirilen işbirliğinin özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek nitelikleri dikkate alınacak.

- Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda üniversite-sanayi işbirliği alanında tamamlanmış proje ve benzeri faaliyetler ödüllendirilecek. Başvurular, yükseköğretim kurumu ve sanayi kurumu/kuruluşu tarafından birlikte yapılacak. Sanayi tarafı, projenin yapı ve niteliğine göre bir firma, sektör, sanayi odası veya benzeri kurum/kuruluş olabilecek. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, her iki tarafa da somut ve uzun vadeli yararı olan, diğer yükseköğretim kurumları veya sanayi kuruluşları tarafından da örnek alınabilecek işbirliği modelleri dikkate alınacak.

- Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü kategorisinde ise başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda tamamlanmış olan ve yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede yerel kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri uygulamalar ödüllendirilecek. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel esaslı yerel kalkınmaya yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınacak.

YÖK, her yıl başvuru takvimini resmi internet sitesinden ilan edecek.  İlanda, başvuru süresi, ödül türü ve alanı dikkate alınarak belirlenen başvuru  şartlarına yer verilecek.

Başvuruların Komisyonlar ve YÖK tarafından değerlendirilmesinden sonra ödüllendirilecek kişiler, yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlar/kuruluşlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulacak.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi