Yayınlanma Tarihi: 30 Mayıs 2017 Salı

Yaz Öğretiminde Alınabilecek Dersler Hakkında

Bilindiği üzere üniversitelerde öğrenciler eğitim-öğretim dönemlerinde alıp da başarısız oldukları ya da daha önce hiç almadıkları dersleri yaz döneminde alarak başarma imkânına sahip olabilmektedirler. Öğrenciler bu dersleri açılıyorsa kendi üniversitelerinin yaz okullarından, kendi üniversitelerinde açılmaması halinde ise, ilgili derslerin açıldığı ve kendi biriminin de kabul ettiği üniversitelerden alabilmektedirler. Bu çerçevede Üniversitemiz öğrencileri İş Sağlığı ve Güvenliği, Türk Dili I,  Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  dersleri de dahil olmak üzere, Üniversitemizden alıp da başaramadıkları ya da daha önce hiç almadıkları dersleri belirlenen kriterler çerçevesinde diğer üniversitelerin açacakları yaz okullarından alabileceklerdir.

Öğrencilerimizin Diğer Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Alma Kriterleri

  1. Ders alınmak istenilen üniversitenin ilgili programının taban puanı, Üniversitemizde kayıtlı olduğu programın 2016 yılı taban puanından yüksek olması gerekir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazısı)
  2. Öğrencinin alacağı ders veya derslerin kredi saati ve içerik denkliklerinin, gideceği yaz okuluna başlamadan önce Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir.
  3. Yaz okulundan en fazla 12 krediye kadar ders alınabilir.
  4. Öğrenci Güz ve Bahar yarıyıllarında başarısız olduğu dersleri veya alamadığı dersleri yaz okulundan alabilir (İş Sağlığı ve Güvenliği, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri de yaz okulunda alınabilir).
  5. Yaz okulundan birinci sınıf öğrencisi üçüncü ve dördüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi de dördüncü sınıftan ders alamaz.
  6. Öğrenci daha önce (CC) ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulundan alamaz.
  7. Diğer üniversitelerin farklı harf sistemi uygulamaları ve mutlak sistemde verdikleri notlar Üniversitemiz Senatosu’nun belirlediği dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek kabul edilir.
  8. Öğrencilerin başvuruları Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Kararından sonra kesinleşir.
  9. Öğrenci fiilen kayıtlı olduğu bir dersin bütünleme sınavından başarılı olduğu halde bu dersten yaz okuluna kayıt yaptırmış ise, yaz okulundan aldığı not geçerli olur.
  10. Öğrencinin başka bir üniversitede yaz okulunu tamamladıktan sonra, yaz okulundan almış ve başarmış olduğu derslerin notlarını içeren evrakı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar Üniversitemizde kayıtlı olduğu birimine ulaştırması gerekir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube