Yayınlanma Tarihi: 04 Mayıs 2017 Perşembe

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Değerlendirme Anketleri Hakkında

Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslerin niteliğini, öğretim kalitesini ve etkinliğini değerlendirebilmek ve eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla, öğrencilerimiz tarafından her yıl güz ve bahar yarıyıllarında, Üniversitemiz öğrenci otomasyon sistemine (HUBİS) entegre edilmiş olan “Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi”  doldurulmaktadır. 

Uygulanan bu anket ile, Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasına ve ders içeriğinin ve işlenişinin geliştirilmesine katkıda bulunacak geribildirim sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin katılım, değerlendirme ve önerilerine ihtiyaç duymaktayız. Öğrencilerimizin sunulan hizmetler ve almış oldukları dersler hakkındaki seçenekleri olabildiğince objektif bir şekilde kendi kişisel görüşlerini en iyi yansıttığını düşündükleri şekilde işaretlemeleri ve gerekli görmeleri halinde yorumlarını yazmaları, değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.

Öğrencilerimizin samimiyetle verecekleri cevaplar sadece Üniversitemizi geliştirmek amacıyla kullanılacağından ve anket sonuçları hiç bir şekilde öğrencilerimizi değerlendirmeye yönelik olmadığından, katılımcı kimlik bilgisi kesinlikle kayıt altına alınmayacaktır. İlgili dersin anket sorularını yanıtlamayanlar dönem sonu ders notlarını zamanında öğrenemeyecekleri için, öğrencilerimizin şimdiden diledikleri zaman sisteme girip anket sorularını cevaplandırmaları hem sorulara verilecek yanıtların doğruluğu ve geçerliliği hem de kısıtlı bir sürede tüm anketleri cevaplamanın vereceği sıkışıklığı önleme adına büyük önem arz etmektedir.

Öğrencilerimiz bugünden itibaren (04 Mayıs 2017) HUBİS üzerinden online olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait ders anketlerini doldurabileceklerdir. Her bir dersin anketi sadece bir kez doldurabileceğinden, öğrencilerimizin yanıtlarından emin olmadan KAYDET butonuna basmamaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları tüm derslerin anketlerini aynı anda cevaplayabilecekleri gibi, farklı zamanlarda tek tek de yanıtlandırabileceklerdir.

Anketler Neden Doldurulmalı?

 • Daha iyi eğitim veren bir üniversite olmak istediğimiz ve Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda öğrencilerimizin görüşlerine gereksinim duyduğumuz için,
 • Öğrencilerimizin düşünce ve beklentileri bizim için önemli olduğu için,
 • Öğrencilerimize daha kaliteli eğitim sunmak ve memnuniyetlerini artırmak için,
 • Üniversitelerde, öğrencilerin görüşünü almakta kullanılan en yaygın araç olduğu için,
 • Anket sonuçları öğretim elemanlarına bilgi sağladığı, akademik birim ve üniversite düzeyindeki değerlendirmelerde (Akreditasyon, MÜDEK, Kurum İç Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan vb.) kullanıldığı için,

Neden Elektronik Ortamda?

 • Anket dökümleri çok daha hızlı ve ekonomik olarak yapıldığı için,
 • Kâğıt israfını önlediği ve çevre dostu çözüm olduğu için,
 • Anket formlarının doldurulmasında, iletilmesinde ve okutulmasında hataları önlediği için,
 • Eğitim ve öğretimi aksatmadığı, internet hizmeti verilen her ortamda istenilen zamanda anketleri doldurma imkânı sunduğu için,
 • Daha şeffaf bir ortam sağladığı için,

Öğrenci Kimlik Bilgileri Paylaşılıyor mu?

 • Anket uygulamasında öğrenci kimlik bilgileri hiç bir şekilde tutulmamaktadır. Anket verilerinin gizliliği, Üniversitemiz Rektörlüğünün güvencesi altındadır.

Bu vesile ile öğrencilerimize yaklaşan yarıyıl sonu sınavlarında başarılar dileriz. 

Ders Değerlendirme Anketlerini Doldurmak İçin Tıklayınız.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube