Lisansüstü Programlarımıza Başvurular Sonuçlandı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara başvurular elektronik ortamda alınmış ve eksiksiz yapılan başvurular değerlendirilmiş olup; adayların öğrenci kabulü değerlendirmesinde Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 5. ve 16. Maddelerinde belirtildiği gibi;

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları için adayların 

- ALES Notunun      : % 50'si,

- Yabancı Dil Puanının : % 25’i,

- Mezuniyet Notunun : % 25’i alınarak; 

Tezsiz Yüksek Lisans programları için adayların ise sadece

- Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 

dikkate alınarak en yüksekten aşağıya doğru kontenjanın iki katına kadar bir sıralama yapılmıştır. Böylece bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak adaylar belirlenmiştir.

Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavında, 50 ve üstü puan alan adayların giriş sınavı başarı notu hesaplanmış, sınava girmeyen adaylar ise değerlendirmeye alınmamıştır. 

Lisansüstü giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ise; 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları için adayların 

- ALES Notunun      : % 50'si,

- Mezuniyet Notunun : % 20’si,

- Yabancı Dil Puanının : % 10’u,

- Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavın puanının: % 20’si alınarak; 

Tezsiz Yüksek Lisans programları için ise adayların 

- Mezuniyet Notunun : % 50’si,

- Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavın puanının: % 50’si alınarak; 

Giriş sınavı toplam puanı hesaplanmıştır.  Yüksek lisans programları için 50 ve üstü, doktora programları için 65 ve üstü puan alan adayların puanları, en yüksekten başlayarak aşağı doğru sıralanmış ve kontenjan dâhilinde kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenmiştir. 

Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, 29 Ocak-02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, kayıt hakkı kazanan adayların listesi, kayıt yeri, kayıtta istenen belgeler ve detaylı bilgiler enstitülerimizin web sayfalarında ilan edilmiştir.

- Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası için tıklayınız.

- Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfası için tıklayınız.

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası için tıklayınız.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube