Üniversite Öğrencilerine Müjdeli Haber: Öğrencilere Yaz Döneminde Kamuda Çalışma Fırsatı

Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla zaman zaman Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında iş duyuruları yayımlamaktadır. Ancak bugüne kadar bu programlara öğrencilerin katılması mümkün değildi. 

16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, üniversite öğrencilerine yaz döneminde kısmi süreli olarak TYP kapsamında kamuda çalışma hakkı tanınmıştır. Bundan böyle üniversite öğrencileri, yaz aylarında açılacak TYPlere başvuru yapabileceklerdir. Üniversiteli gençlerin deneyim ve iş disiplini kazanabilmesine imkân sağlamak amacıyla yapılan düzenleme ile öğrenciler işe başvurularının kabulü halinde TYPlerden en fazla üç ay süre ile yararlanabileceklerdir. Bu madde kapsamında düzenlenecek TYPlerde uygulama süresi haftada üç gün olmak üzere günlük sekiz saat olacaktır.

Öğrenciler Hangi Alanlarda Çalışabilecek?

Yayımlanan Yönetmeliğe göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak amacıyla Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarıyla en fazla üç ay süreyle;

  • Doğanın korunması,
  • Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması,
  • Kütüphanelerin bakımı ve düzeni,
  • Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi

alanlarında TYP uygulanacaktır.

Yönetmeliğe göre TYP kapsamında çalışmak isteyen öğrencilerin örgün öğretim öğrencisi olmaları şarttır. Üç aylık süre içerisinde dersleri ya da stajları devam eden öğrenciler, TYP kapsamında çalışamayacaklardır. Bu program kapsamında çalışanlara verilecek olan ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Çalışılan günlerin toplamının asgari ücret karşılığı hesaplanacak ve bu şekilde ödeme gerçekleştirilecektir. Uygulama süresi ise günlük 8 saatten haftada üç gün olarak belirlenmiştir. Bu fırsattan yararlanan öğrencilerin sigorta girişleri yapılacağı gibi, üç aylık sigortalı olma hakkını da elde etmiş olacaklardır. Uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapan kişiler, bu programlardan yararlanamayacaktır.

Program kapsamında çalışmak isteyenlerin İŞKUR üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular online yapılabileceği gibi, en yakın il müdürlükleri üzerinden de yapılabilecektir.

Tüm önlisans ve lisans öğrencilerimize önemle duyurulur.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği için Tıklayınız.


Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube