Yayınlanma Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi

Öğrencilerimize “İkinci Bir Diploma (ÇAP)” ve “Sertifika” Fırsatı İçin Başvurular Başladı

Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almakta olan öğrencilerimize eğitim aldıkları bölümün/programın dışında ikinci bir diploma alma fırsatı tanıyan “Çift Anadal Programı” (ÇAP) ile, lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerimize sertifika alma fırsatı tanıyan “Yandal” için başvurular 05-07 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Çift Anadal Programı (ÇAP), Üniversitemizde bir lisans veya önlisans programına (anadal) kayıtlı olan öğrencilerimizden ÇAP programına kayıt hakkı kazanarak eğitimlerini sürdürecek olanlar, Üniversitemizin bir başka bölümünde aynı zaman diliminde eğitimlerini sürdürerek, her iki programı da başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir bölümün de diplomasına sahip olabileceklerdir. Yandal Programında ise, öğrencilerimiz ÇAP’daki gibi diploma değil; bir sertifika alabileceklerdir. 


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Programı Başvuru Takvimi 

Başvuru Tarihleri 05-07 Şubat 2018
Başvuru Yeri Kayıtlı bulunulan eğitim birimi
Sonuçların Açıklanması 08-09 Şubat 2018

Çift Anadal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları 
 1. Başvuru Koşulları
 2. a. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
  b. Çift Anadal Programı’na başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olmak,
  c. GANO’su, 4 üzerinden en az 2,75 olmak,
  d. Lisans programına kayıtlı öğrenciler için anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak,
  e. Önlisans programına kayıtlı öğrenciler için anadal diploma programının en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında bulunmak,
  f. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak.
 3. Çift Anadal Programı’na başvurular, başvuru formu ve transkript ile öğrencinin kayıtlı olduğu birime yapılır.
 4. Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
 5. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 6. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal lisans programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler kabul edilir.
 7. Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.
 8. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin GANO’su bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye düşebilir. GANO’su ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
Yandal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları 
 1. Başvuru Koşulları;
 2. a. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
  b. Çift Anadal Programı’na başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olmak,
  c. GANO’su, 4 üzerinden en az 2,50 olmak,
  d. Anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında bulunmak,
  e. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak.
 3. Yandal programına başvurular belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
 4. Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
 5. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 6. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal lisans programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler kabul edilir.
 7. Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2,30 olması şarttır. Yandal programındaki GANO’su 2,30'un altına düşen öğrenciler yandal programından çıkarılır.

Başvuru Formu için tıklayınız.
Lisans Çift Anadal ve Yandal Programlarımız için tıklayınız.
Lisans Çift Anadal Kontenjanlarımız için tıklayınız.
Önlisans Çift Anadal Programlarımız için tıklayınız.
Önlisans Çift Anadal Kontenjanlarımız için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.
Hitit Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi için tıklayınız. 


Çift Anadal ya da Yandal programlarımıza başvuru yapmak isteyen öğrencilerimize önemle duyurulur.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi