Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2018 Pazartesi

Akademisyenlerimizi Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Portali (KÜSİP)’e Davet Ediyoruz

Çağımızda bilgi üretimi ve yüksek teknolojilerdeki gelişmeler toplumsal hayatı her yönüyle şekillendirmektedir. Bu gelişmelerin içinde olan, katkı veren, gelişmeleri yönlendiren toplumlar bilgi ekonomisine geçerek bilgi toplumunu oluşturmaktadırlar. Bu gelişmelerin dışında kalanlar ise dünyayı yönlendirmede, ekonomiyi şekillendirmede, küresel pastadan pay almada ve toplumsal refahlarını yükseltmede başarılı olamamaktadır. Bu nedenle, uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmamız için teknoloji kullanan veya transfer eden ülke olmanın ötesine geçerek, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi ile teknoloji üreten ülke olmak en önemli hedeflerimizden biridir.

Bilim ve teknolojide hızlı bir şekilde ilerlemek ve bunu kalıcı hale getirmek için öncelikli olarak, Ar-Ge ve yenilik kültürünü ve beraberinde Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmaktadır. 64. Hükümet Eylem Planı, 10. Kalkınma Planı, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi, Türkiye Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı ve Biyoteknoloji Stratejisi Eylem Planı’nda iş birliklerinin gelişmesi için paydaşlar arasındaki iş birliği ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Ar-Ge ve yenilik kültürünün yaygınlaştırılması, Ar-Ge ve yenilik ekosistemindeki paydaşlar arasında iletişim ve iş birliğinin arttırılması amacına hizmet etmek üzere “Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİP)” Portalı 2017 yılı başında tamamlanarak,  www.kusip.gov.tr internet adresi üzerinden kullanıma açılmıştır. 

KÜSİP’in Android ve İOS mobil uygulamaları da Google Play ve Apple Store’da yer almakta olup ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

KÜSİP’in Ocak 2018 itibarıyla yaklaşık 3.700 kayıtlı kullanıcısı bulunmaktadır. 2017 yılında KÜSİP’in tanıtımına yönelik olarak ülkemiz genelinde 16 ilde toplam 35 etkinlik düzenlenmiş, KÜSİP tüm kodları açık kaynak kodunda geliştirilmiştir. İçerikler, Bakanlığa ait sunucularda tutulduğu yerli ve milli “Bilimsel, Teknolojik ve Sosyal Bir İş Ağı” olarak Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde yerini almış olup bunların tüm paydaşların sahiplenmesiyle etkin şekilde kullanılması yönünde faaliyetlere 2018 yılında da devam edilecektir. 

Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katma değer sağlayan sanayicilerimiz ve ilimiz Kamu Kurum ve Kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmayı, hem kurumsal hem de bireysel akademik işbirliklerini üst düzeyde tutmayı büyük oranda başarmıştır. Gelmiş olduğumuz noktada Hitit Üniversitesi ilimizde KÜSİ’nin sonuç odaklı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için üzerine düşen yükümlülükleri başarıyla yerine getirdiği gibi üniversite bünyesinde KÜSİ kapsamındaki projelere de teşvik ve destekler sağlamaktadır. Üniversitemizin, bu işbirliklerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması için tüm imkânların değerlendirilmesine yönelik istek ve çabaları artarak devam etmektedir.

Bilindiği gibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kamu, Üniversite, Sanayi kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar arasında ortak işbirliği ve etkileşimin sağlanacağı sanal bir platform hazırlanmış ve böylece paydaşların tekbir nokta üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin sağlanması amaçlanmıştır.  Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Portalı (KÜSİP) adı verilen bu platform KUSİ paydaşları için ülkemizin en kapsamlı sanal bilgi platformu olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üniversitemizin öğretim elemanlarının bu portala kayıt olmaları hem KUSİP’in etkin kullanılması hem de tüm öğretim elemanlarımızın ulusal düzeyde tüm paydaşlar tarafından tanınması bakımından önem arz etmektedir. Hitit Üniversitesinin tüm öğretim elemanlarını KÜSİP’e davet ediyoruz.


Kaynak: Kalkınmada Anahtar Verimlilik, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aylık Yayın Organı, 30(350), 2018. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube