Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe

Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 31 Mart 2018 Tarihinde Sona Erecektir

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

  • 19001-Genel Araştırma Projesi
  • 19002-Hızlı Destek Projesi
  • 19003-Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi
  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi
  • 19009-Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi
  • 19010-Ulusal Araştırma Projesi

başvuruları, 01 Mart 2018 tarihi itibari ile başlayacak olup, 31 Mart 2018 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formları ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

- HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

- HİTÜ Kongre, Çalıstay, Kurultay, Sempozyum, Konferans, Panel ve Diğer Etkinliklerin Düzenlemesi Yönergesi için tıklayınız.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube