Yayınlanma Tarihi: 11 Haziran 2018 Pazartesi

YÖK’ten Tez Aşamasındaki Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerine Aylık 3500 TL Yurtdışı Bursu

YÖK’ten yapılan açıklamada, belli kriterler çerçevesinde öncelikli alanlarda doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerine burs verileceği ifade edilmiştir. Söz konusu burs ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir: 

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu da, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığı malumdur. 

Bu amaca yönelik olarak doktora eğitimine devlet üniversitelerinde devam eden araştırma görevlilerimize yönelik Başkanlığımızca birçok yeni program hayata geçirilmektedir. 

YÖK-TEBİP ve 100/2000 YÖK Doktora Bursundan sonra YÖK-YUDAB Programı da akademinin hizmetinde 

Yeni YÖK olarak özel önem verdiğimiz konulardan biri de lisansüstü eğitim ve özellikle de doktora eğitimi olmuştur. Ülkemizdeki doktoralı elemanların sayısını artırmak, başlıca hedefimizdir. Bu hedefte, doktora programlarına disiplinlerarası bir nitelik kazandırmak, ana gündem maddelerimizdendir. 

Ülkemizin öncelikli alanlarını belirleyerek; bu öncelikli alanlar için üniversitelerimize ilave araştırma görevlisi kadroları tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, son dönemde yükseköğretim tarihimiz açısından çok önemli bir proje başlatılmıştır: YÖK 100/2000 Doktora Bursu programı. Bu programla, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin gelişiminde ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücüne göre belirlenen öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağını temin etmek üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilmektedir. Program, yıllık bazda uygulanan sürekli bir programdır. Programın doğasındaki 100 temel alan, bilim ve teknolojide yaşanan gelişme ve eğilimler ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre sürekli gözden geçirilerek yenilenmektedir. 

Öte yandan, yükseköğretim tarihimizde ilk kez, temel bilim programları olan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik programlarında “YÖK-TEBİP (YÖK Temel Bilimler Programları) Üstün Başarı Sınıfları oluşturulmuştur. 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde oluşturulan bu sınıflardaki öğrenciler için hazırlanan özel bir müfredatla öğrenim görmelerini YÖK tarafından sağlanmaktadır. 

Bütün bu yeniliklerden sonra yükseköğretim tarihinde yine ilk kez başlatılacak olan YÖK-YUDAB (Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu) Programı kapsamında, YÖK tarafından verilecek burslar sayesinde, başarı öncelenerek, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurtdışında araştırma yapma imkânı sunulacaktır. 

YÖK ilk kez “yurtdışı doktora araştırma bursu” verecek 

“Yeni YÖK” tarafından, yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB Programı ile; Başkanlığımızca belirlenen öncelikli alanlarda, devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve doktora eğitiminin tez aşamasındaki öğrenciler, en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yurtdışına gönderilecektir. 

Seçilen alanlar; 2013'ten itibaren dünya bilim literatürüne katılan "Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma" çalışmaları, Üniversitelerimizin ve Akademisyenlerimizin görüşleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların önerileri alınarak kararlaştırılmıştır. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube