Yayınlanma Tarihi: 13 Haziran 2018 Çarşamba

2018-YLSY Yurt Dışı Öğrenim Bursu ile Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora Fırsatı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY), Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 Sayılı Ecnebi Memleketler Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca mecburi hizmete dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs ile yurt dışı lisansüstü programıdır.

Program kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, burs ve okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri, kırtasiye yardımı, öğrenim sonrası ilgili kuruma yerleştirilmesi ve takibinin yapılması vb. tüm iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizin bilim ve teknolojide uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik yazılım, enerji, savunma, havacılık ve uzay bilimleri, siber güvenlik gibi bir çok stratejik alanda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanırlar.

YLSY tercih ve başvuru işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından hazırlanan tercih ve başvuru kılavuzu çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılmaktadır. İşlemlere ilişkin duyurular ise, https://yyegm.meb.gov.tr/ ve http://www.osym.gov.tr/ web adreslerinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve duyurular için tıklayınız


Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube