Yayınlanma Tarihi: 13 Haziran 2018 Çarşamba

2018-YLSY Yurt Dışı Öğrenim Bursu ile Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora Fırsatı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY), Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 Sayılı Ecnebi Memleketler Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca mecburi hizmete dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs ile yurt dışı lisansüstü programıdır.

Program kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, burs ve okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri, kırtasiye yardımı, öğrenim sonrası ilgili kuruma yerleştirilmesi ve takibinin yapılması vb. tüm iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizin bilim ve teknolojide uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik yazılım, enerji, savunma, havacılık ve uzay bilimleri, siber güvenlik gibi bir çok stratejik alanda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanırlar.

YLSY tercih ve başvuru işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından hazırlanan tercih ve başvuru kılavuzu çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılmaktadır. İşlemlere ilişkin duyurular ise, https://yyegm.meb.gov.tr/ ve http://www.osym.gov.tr/ web adreslerinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve duyurular için tıklayınız


Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi