Yayınlanma Tarihi: 14 Haziran 2018 Perşembe

TÜBİTAK 2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

Lisansüstü bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2018 yılı ilanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Lütfen ilanları dikkatli bir şekilde inceleyiniz ve size en uygun olan programa başvuru yapınız. Aynı başvuru dönemi içinde yalnızca bir alt programa başvuru yapılabilir.

Program Çağrı Metinleri güncellenmektedir. 

DUYURU: 2211/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Doktora Burs Programı 2018 yılı 2. döneminde bu kapsamda yeni bir program uygulamaya gireceği için  başvuru alınmayacaktır. İlgili konuya yönelik açılacak yeni programın çağrısı için lütfen TÜBİTAK web sayfasını takip ediniz. (Duyuru Tarihi: 12 Haziran 2018)


2018 yılı başvuru tarihleri için lütfen "Başvuru" bölümünü inceleyiniz. 

Yurt İçi Lisansüstü burs programının amacı; Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek;

  1. Bilim insanlarının yetişmesine,
  2. Ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine,
  3. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora yapılmasına,
  4. Öğrenimi sırasında yapılan tez çalışmalarının sanayiyle/sektörlerle etkileşim içerisinde yürütülmesine,
  5. Lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapan başarılı öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanında tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapmalarını teşvik etmek yoluyla nitelikli kişilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına geçişine,

katkı sağlamaktır.

Bu amaçla; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi görmekte olan T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi öğrencilere 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nın Yürütme Kural ve İlkeleri çerçevesinde burs/teşvik bursu/ek destek verilir.

Lisansüstü bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2017 yılı ilanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilanları dikkatli bir şekilde inceleyiniz ve size en uygun olan programa başvuru yapınız.

Dilekçe Örnekleri

Yüksek Lisans Burs Programları dilekçe örnekleri için tıklayınız.

Doktora Burs Programları dilekçe örnekleri için tıklayınız.

NOT: Yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olanların not dönüşümleri BİDEB tarafından hazırlanan dönüşüm tablosunu dikkate almaları gerekir (DönüşümTablosu için tıklayınız). 

Diğer Önemli Linkler

(1) Geçişi teşvik edilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alan/bölüm listesi

(2) Öncelikli Alanlar Listesi

(3) Öncelikli Alanlar Uygunluk Formu

(4) Tez Öneri Formu 

(5) Yüksek Lisans Tezi Sanayi/Sektörel İşbirliği Destek ve Uygulama Beyanı 

(6) Ülke dışında öğrenim görenler için not dönüşüm tablosu HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube