Yayınlanma Tarihi: 19 Haziran 2018 Salı

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge Uygulamaya Girdi

Lisansüstü tezlerin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda erişime açılması ile ilgili usulleri belirleyen Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge uygulamaya girdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilerek duyurulan Yönerge gereğince;

1) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin Tez Otomasyon Sistemi’ne üye girişi yaparak buradaki Tez Veri Giriş Formu’nu doldurması, daha sonra tez sınavında başarılı olması halinde sisteme girmiş olduğu tez bilgilerini güncellemesi ve tezini kompakt disk (CD) ortamında elektronik olarak hazırlayıp ilgili enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

2) Enstitülerin öğrenciden teslim aldığı tezin elektronik kopyasını, teslim tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Tez Otomasyon Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen bu tezler, Ulusal Tez Merkezi tarafından gerekli kontrol ve düzenlenmelerin yapılmasının ardından tam metin olarak internet üzerinden erişime açılır.

3) Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu 2 yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir. 

4) Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkânı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile 6 ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.

5) Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir.

Yönerge gereği, lisansüstü öğrencilerin yapmış oldukları tezlerinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda erişime açılması ile ilgili olarak; lisansüstü öğrencilerin ve ilgililerin tüm işlemlerini bu Yönerge çerçevesinde yapmaları gerekmektedir. 

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge’nin tam metni için Tıklayınız.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube