Yayınlanma Tarihi: 20 Haziran 2018 Çarşamba

Üniversitemize Ait 2017 Yılı Akademik Faaliyet Raporu Hazırlandı

Her alanda hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüz dünyasında en önemli hazinenin nitelikli insan gücü olduğuna yürekten inanan Üniversitemiz, bu doğrultuda yapmış olduğu çalışmalar ve izlediği yol haritasıyla kısacası çağın gerektirdiği tüm gereksinimleri olabildiğince karşılayabilecek bir yaklaşımla faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Bu doğrultuda eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta ve sosyal hayatta; kısacası yaşamın her alanında marka ve bir dünya üniversitesi olma hedefiyle büyük mesafeler alan Üniversitemiz, kısa sürede nitelik ve nicelik olarak gelişerek adından sıkça söz edilir hale gelmiş ve elde edilen bu başarılar bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar neticesinde rakamsal olarak göstergelerde yerini almıştır. 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan öğretim elemanlarımız tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan pek çok bilimsel çalışma ve faaliyetler (kitap, makale, bildiri, seminer, panel, bilimsel üyelikler, editörlük, hakemlik, tez yönetimi, araştırma projeleri, alınan ödül/burs/patent, sanayi ile iş birliği çalışmaları, spor faaliyetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetlerde alınan görevler) bir araya getirilerek, 2017 Yılı Akademik Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Bu rapor, rekabetin ve değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı günümüz akademik dünyasında, Üniversitemizdeki bilimsel çıtanın her geçen gün hızla yükselmekte olduğunu ve artan bilimsel hareketlilik ile ulusal ve küresel bilime katkı sağladığını açıkça göstermektedir.

Değerli öğretim elemanlarımızın deneyim ve tecrübe ile gösterdikleri özveri sayesinde, Hitit Üniversitesi imzasıyla gerçekleştirilen bu çalışmalardan dolayı emeği geçen ve katkıda bulunan tüm öğretim elemanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Üniversitemize ait 2017 Yılı Akademik Faaliyet Raporu’na ulaşmak için Tıklayınız. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube