Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2018 Cuma

Üniversitemizde Kodlamaya Yönelik Dersler ve YÖK’ten Kodlama Eğitimi Projesi

Milli teknoloji hamlesinin özünü nitelikli insan gücü, yerli mali kaynaklar ve teknolojik alt yapı, milli teknolojik kabiliyetler ve yüksek teknolojik ürünler oluşturmaktadır. Her türlü teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde kodlama bilgisi ve yazılım son derece önem arz etmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz, gelecek nesiller için kodlama bilgisinin önemine binaen Robotik Kaynaklar ve Kodlama, Algoritma ve Kodlama ile Blok Kodlama gibi dersleri 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılında çeşitli birimlerimizin ders müfredatlarına eklemiş ve öğrencilerimize kodlama bilgisini içeren dersler sunulmuştur.

Kodlama ile ilgili olarak YÖK’ten yapılan açıklamada, dijitalleşme kapsamında kodlama bilgisinin yaygınlaşmasına yönelik olarak YÖK koordinatörlüğünde İŞKUR’un desteğiyle üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri tarafından üniversite öğrencisi veya mezunu olan gençlere farklı düzeyde kodlama eğitimi verileceği, bu projeye kabul edilen kursiyerlerin İŞKUR tarafından tüm eğitim masraflarının karşılanacağı, kurs süresince sigorta imkânının sağlanacağı ifade edildi. YÖK’ün resmi web sayfasında konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın şu ifadelerine yer verildi:

 “Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, YÖK'ün koordinatörlüğünde ve İŞKUR'un (Türkiye İş Kurumu) desteğiyle üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim üyelerimiz tarafından üniversite öğrencisi ya da mezunu olan gençlerimize farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, yaptığı açıklamada, teknolojide yaşanan hızlı değişimlerin kodlamanın önemini daha da artıracağına işaret etti.

Gündelik hayatta kullanılan birçok ürün, süreç ve sistemde kodlamanın izlerinin görüldüğüne ve bu sistemlerin yenilenerek daha akıllı hale geldiğine dikkati çeken Saraç, "Kullandığımız telefonlardan, otomobillere oturduğumuz evlerden fabrikalara birçok ürün veya sistemde kodlama giderek daha fazla karşımıza çıkıyor. En basit cihazlar bile bünyesinde binlerce satırdan oluşan yazılımları barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerde farklı seviyelerde programlama eğitimi verildiğini ifade eden Saraç, "Yazılım konusunda ileri seviyede eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri bölümlerden mezun olan gençlerimiz, lisans eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerle programlama veya kodlama konusunda ülkemiz iş gücüne önemli katkı sağlamaktadır. Birçok mühendislik programında da farklı programlama dillerini öğreten bilgisayar programlama dersleri mevcut. Aynı şekilde, bilgisayar programcılığı gibi iki yıllık meslek yüksekokulu programlarında okuyan gençlerimize de belirli seviyede kodlama eğitimi verilmektedir." bilgilerini verdi.

YÖK Başkanı Saraç, giderek önemini kazanan kodlama eğitiminin üniversitelerde birçok disiplinde müfredata dâhil edilerek başka alanlara da yaygınlaştırıldığını aktardı.

- Kodlama eğitimlerini öğretim üyeleri verecek

Başkan Saraç, birçok sektörde ve günlük hayatta giderek önemi artan kodlama eğitimini yaygınlaştırabilme adına üniversiteler ve ilgili kurumlarla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

YÖK Başkanı, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, YÖK'ün koordinatörlüğünde ve İŞKUR'un desteğiyle üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim üyelerimiz tarafından üniversite öğrencisi ya da mezun olan gençlerimize farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek. Hedef kitlemiz, üniversitelerin matematik, mühendislik, iktisat, işletme, istatistik gibi algoritmik düşünce yeteneğinin kazandırıldığı ancak kodlamanın yeterince öğretilmediği programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olan gençlerimiz.

- Gençlerimize yeni bir yetenek ve istihdam alanı kazandırılacak

Proje kapsamında, ilgili programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olanlar belirli düzeyde kodlama eğitimine alınacak. Eğitimleri üniversitelerdeki öğretim üyelerimiz verecek. Böylece gençlerimiz, kolay ve kısa sürede yeni bir beceri ve yetkinlik kazanarak farklı sektörlerde iş imkânına kavuşacak. Bu eğitimlerle, bu gençlerimize yeni bir yetenek kazandırmayı hem de yakın gelecekte ülkemizin bu alanlarda yaşayabileceği iş gücü açığını kapatmayı hedefliyoruz."

Yakın gelecekte birçok sektörde kodlamaya olan ihtiyacın daha da artacağını vurgulayan Başkan Saraç, birçok gelişmiş ülkede yürütülen benzeri projelerin artık Türkiye'de de hayata geçirildiğini söyledi.

- Kursiyerlere cep harçlığı da verilecek

Başkan Saraç, projeye ilişkin, "Kodlama eğitimlerinin, işgücü projeksiyonu da dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir'in aralarında bulunduğu pilot illerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İŞKUR tarafından projeye kabul edilen kursiyerlerin tüm eğitim masraflarının karşılanacak ve kursiyerlere cep harçlığı ve kurs süresi boyunca sigorta imkânı sağlanacak. Kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika verilecek." bilgisini verdi.

YÖK Başkanı Saraç, projenin yakında ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek, "proje çalışmasında yer alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Dr. Cemil Ertem ve İŞKUR'un değerli yetkililerine gençlerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.”

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi