Yayınlanma Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 47 Lisans Programına "YÖK Başarı Bursu" Verilecek

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 12 ay boyunca 47 alanda lisans programında eğitim görecek öğrencilere 700 TL başarı bursu vereceğini duyurdu. YÖK’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının zemininin oluşturulması ve ülkemizin öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edecek öğrencilerimiz için "Yeni YÖK" olarak başlattığımız "YÖK Başarı Bursu" 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam edecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak, ülkemizin kalkınmasının ancak "nitelikli bilgi" ve "nitelikli insan kaynağı" ile mümkün olacağı inancındayız.

Bu kapsamda 2016 yılında başlatılan "YÖK Başarı Bursları"nı; 

- Temel Bilimler Programlarında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarına, 

- Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına, 

- Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,

- Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,

- Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına, 

- Veteriner Fakültelerine,

- Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik ile Uzay Bilimleri ve  Teknolojileri Programlarına

ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilerimize bu yıl da vermeye devam ediyoruz.

2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilerimize 12 ay boyunca aylık 700 TL burs desteği sağlanacaktır.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar 

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Matematik

Astronomi ve Astrofizik

Matematik (İngilizce)

Bahçe Bitkileri

Organik Tarım İşletmeciliği

Balıkçılık Teknolojisi

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Bitki Koruma

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Su Ürünleri Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)

Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)

Biyoloji

Süt Teknolojisi

Biyoloji (İngilizce)

Tarım Ekonomisi

Biyosistem Mühendisliği

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Fizik

Tarımsal Biyoteknoloji

Fizik (İngilizce)

Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)

Gıda Teknolojisi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Tarla Bitkileri

Hidrojeoloji Mühendisliği

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Jeofizik Mühendisliği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Jeoloji Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)

Veteriner

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Kimya

Yer Bilimleri Mühendisliği

Kimya (İngilizce)

Ziraat Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Zootekni

Maden Mühendisliği (İngilizce)

 


Şartlar: 

a) T.C. vatandaşı olmak. 

b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2018-YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak. 

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak. 

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak. 

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak. 

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir. 

2019 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. 

YÖK Destek Burslarını almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.” 

Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasında yer alan burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube