Yayınlanma Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar

Üniversitemiz ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İşbirliğinde Sempozyum Düzenlenecektir

Üniversitemiz ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İşbirliğinde Sempozyum Düzenlenecektir

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nin işbirliği ile 15-16 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkistan’da “Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu” gerçekleştirilecektir. 

Türk Dünyası olarak da bilinen Türkistan coğrafyasının ön plana çıkan özelliklerini, dinî, ilmî ve felsefî birikimini ve kültürel dinamiklerini ortaya koymayı ve bilim dünyasına bu alanla ilgili katkı sunmayı hedefleyen sempozyumda; 

- Bölgenin geçmişte ve günümüzde tarih ve kültür birikimini ortaya koyan çalışmalar,

- Bölgenin güncel sorunlarını ele alan çalışmalar,

- Bölgenin potansiyel ve imkânlarına ilişkin çalışmalar,

- Bölgenin İslam Medeniyetine katkıları

gibi ana başlıklar altındaki konular tebliğ konusu olarak belirlenebilecektir.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgiler ve önemli tarihler, sempozyum web sayfasında yer almaktadır.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube