Yayınlanma Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başlıyor

Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlı öğrencilerin Üniversitemize Yatay Geçiş başvuruları 21 Ocak 2019 Pazartesi günü başlıyor.

Yatay Geçiş Başvuruları Takvimi

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

21.01.2019

01.02.2019

05.02.2019

07.02.2019

11.02.2019

12.02.2019

15.02.2019

20.02.2019

21.02.2019


Başvurular, online olarak http://www.kayit.hitit.edu.tr web adresinden yapılacak olup, yatay geçiş başvurusu Akademik Ortalama ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile olmak üzere iki türlü yapılmaktadır. 
1) Akademik Ortalamaya Göre Yatay Geçiş Başvuruları (Önlisans)
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında genel akademik not ortalaması esas alınmak suretiyle sadece önlisans düzeyinde yapılacak başvuruları kapsamaktadır. 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları için tıklayınız.
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
2) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları
Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmak suretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması ve puanının ilgili programın taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
Lisans ve önlisans düzeyinde başvuru yapılabilmektedir. 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanları için tıklayınız.  
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız. 

Gerekli Belgeler
  1. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
  2. ÖSYS Sonuç Belgesi,
  3. Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi,
  4. Onaylı transkript,
  5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
  6. Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) örneği,
  7. Not Dönüşüm Tablosu,
  8. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge.


 Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube