Yayınlanma Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı

Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Olarak Atananların Lisansüstü Eğitim Tercihleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sayfasında açıklandığı üzere, "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar"ın, Lisansüstü Eğitim başlıklı 5. Maddesindeki "(1) Öncelikli alanlardaki kadrolara atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarında lisansüstü eğitim yaptırılması esastır. (2) Lisansüstü eğitim için yerleştirmeye ilişkin hususlar Güz ve Bahar dönemlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir." hükümleri uyarınca tercih işlemi başlamıştır.

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini https://yoksis.yok.gov.tr/TS web adresi üzerinden 21.01.2019 – 29.01.2019 (saat 17:00) tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Soru ve görüşleriniz için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ait oalanlar@yok.gov.tr e-posta adresini veya 0312 298 74 89 nolu telefonu kullanabileceklerdir.

Konuya ilişkin Yürütme Kurulu Kararı için Tıklayınız.

Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube