Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma

Lisansüstü Programlarımıza Başvuru Sonuçları Belli Oldu

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora programlarımıza yoğun bir talep gerçekleşti. Sosyal Bilimler Enstitümüzün 3 tezsiz yüksek lisans (Bankacılık ve Finans, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi), 1 tezli yüksek lisans (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) ve 2 doktora (İşletme ve Temel İslam Bilimleri) olmak üzere toplam 6 programın alan içi ve alan dışı 168 kontenjanına toplam 280 başvuru gerçekleşti.

Fen Bilimleri Enstitümüzün 1’i tezsiz yüksek lisans (Kimya), 10’u tezli yüksek lisans (Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Adli Bilimler, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi) ve 2’si doktora (Makine Mühendisliği ve Kimya) olmak üzere toplam 13 programın alan içi ve alan dışı 128 kontenjanına toplam 207 başvuru yapıldı. 

Sağlık Bilimleri Enstitümüzde ise 1’i tezsiz yüksek lisans (Beden Eğitimi ve Spor) ve 2’si tezli yüksek lisans (Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor) ve 1’i Doktora (Beden Eğitimi ve Spor) olmak üzere toplam 4 programın alan içi ve alan dışı 109 kontenjanına toplam 118 başvuru gerçekleşti. 

Bu sonuçlara göre 3 enstitümüzde toplamda 5 tezsiz yüksek lisans, 13 tezli yüksek lisans ve 5 doktora programı alan içi ve alan dışı olmak üzere toplam 405 kontenjan için 605 başvuru yapılmıştır. 

Lisansüstü programlarımıza başvurular bu yıl da elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup; eksiksiz yapılan başvurular değerlendirmeye alınmıştır. Ardından bu başvurular Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6. ve 16. maddelerinde belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak lisansüstü öğrenci adayları belirlenmiştir. Buna göre bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak adayların belirlenmesinde adayın ALES ve Yabancı Dil puanı ile mezuniyet notu, belirlenen oranlarda dikkate alınarak en yüksekten aşağıya doğru Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamı, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde ise kontenjanın üç katına kadar sıralama yapılmıştır

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılacak Adayların Belirlenmesinde Esas Alınan Kriterler

Program Türü

ALES

Yabancı Dil

Mezuniyet Notu

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları

% 50

% 25

%25

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

-

 

-

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması


04-05 Şubat 2019 tarihlerinde ilgili enstitülerimizin belirlediği yer ve saatte yapılması planlanan lisansüstü programa giriş sınavında/mülakatında başarı notunun hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Yüksek lisans başvurularında yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan düşük puan alan aday, başarısız sayılacaktır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilecektir.

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavında Esas Alınacak Kriterler

Program Türü

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet Notu

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavı

Tezli Yüksek Lisans Programları

% 50

% 10

% 20

% 20

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

-

-

% 50

% 50


Doktora programlarına başvurularda yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday BAŞARISIZ sayılacaktır. Aşağıdaki kriterler çerçevesinde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilecektir.

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavında Esas Alınacak Kriterler

Program Türü

ALES/TUS

Yabancı Dil

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavı

Doktora Programları

% 50

% 10

% 20

% 20


Ön değerlendirme aşamasını geçerek bilimsel değerlendirme sınavına girecek olan tüm yeni lisansüstü öğrenci adaylarımıza başarılar diliyoruz.  Yeni öğrenci adaylarımız bundan sonraki süreçte gereksinim duyabilecekleri her türlü detaylı bilgiye ilgili enstitülerimizin web sayfalarından ulaşabilirler.

Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası için Tıklayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfası için Tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası için Tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube