Yayınlanma Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba

TÜBİTAK ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.

ERA PerMed 2020 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 31 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 16/12/2019 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri - Pre-/Klinik Araştırmalar, Büyük Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Uygulama ve Kullanıcı Perspektifi” olarak belirlenmiştir.

ERA PerMed 2020 yılı çağrısının genel hedefleri şunlardır:

  • Kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi,
  • Pre-klinik ve/veya klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı ve/veya sağlık hizmetleri sistemlerinin optimizasyonu üzerine kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesi,
  • Akademi (üniversite, araştırma enstitüleri), klinik/halk sağlığı kuruluşları (hastaneler ve diğer sağlık hizmetlerine yönelik kuruluşlar) ve özel sektör kurum/kuruluşlarının (KOBİ, vb.) bir araya geldiği işbirliklerinin desteklenmesi.

Detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube