Yayınlanma Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Üniversitemiz 2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

18 Aralık 2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2019 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi aşağıda verilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından süreçle ilgili yeni bilgilendirmeler yapıldığı takdirde, sizlerle paylaşılacaktır. 

Söz konusu teşvik programı YÖKSİS veri tabanını esas almakta olup, öğretim elemanlarımızın bu veri tabanındaki her türlü bilgilerini güncel tutması gerektiğini bir kez daha hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" için tıklayınız.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

2-14 Ocak 2020

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu;

    - Rektörlüğe bağlı bölümlerde, bölüm başkanlıklarına,

    - Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bölüm başkanlıklarına,

    - Enstitülerde anabilimdalı veya anasanat dalı başkanlıklarına

başvuruların yapılması.

15-21 Ocak 2020

Yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde kurulan “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu” tarafından incelenmesi ve nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Üniversitemizin “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na iletilmesi.

22-28 Ocak 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı vermesi.

29 Ocak 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının Hitit Üniversitesi resmi internet sayfasından ilanı.

 

30 Ocak-5 Şubat 2020

Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz.

6-12 Şubat 2020

İtiraz süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazların, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi (İtiraz sonucunda Komisyonun vereceği karar kesindir).

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube