Yayınlanma Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba

Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Başlıyor

Üniversitemizden çift diploma alabilme fırsatı sağlayan Çift Anadal Programı (ÇAP) başvuruları 18-22 Şubat 2019 tarihleri arasında başvuru formu ve transkript ile kayıtlı bulunan fakülte dekanlıklarına yapılacaktır. Üniversitemizde bir lisans programına (anadal) kayıtlı olan öğrencilerimizden ÇAP programına kayıt hakkı kazanarak eğitimlerini sürdürecek olanlar, Üniversitemizin bir başka bölümünde aynı zaman diliminde eğitimlerini sürdürerek, her iki programı da başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir bölümden de lisans diplomasına sahip olabileceklerdir. 

Bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp başarıyla tamamlamalarına imkan veren Yandal Programı uygulaması sonucunda ise, öğrencilerimiz ÇAP’daki gibi diploma değil, bir sertifika alabileceklerdir. 

ÇAP ve Yandal Programlarımıza ilişkin başvuru koşulları ve takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Öğrencilerimize ve ilgililere önemle duyurulur.


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri

18-22 Şubat 2019

Başvuru Yeri

Başvuru Formu ve Transkript ile Dekanlıklara/Müdürlüklere

Sonuçların Açıklanması

25-26 Şubat 2019


Hitit Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için Tıklayınız.
Hitit Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi için Tıklayınız.
Başvuru Formu için Tıklayınız.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 
 1. Başvuru Koşulları;
 2. a) Üniversitenin bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olmak.
  b) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
  c) ÇAP’a başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak
  ç) GANO’su, 4 üzerinden en az 2,75 olmak.
  d) Lisans anadal diploma programında, en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak.
  e) Anadal ön lisans diploma programda, en erken ikinci en geç üçüncü yarıyılın başında bulunmak.
  f) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak.
 3. ÇAP’a başvurular, akademik takvimde belirtilen veya Senato’da belirlenen tarihte,başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır.
 4. Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
 5. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 6. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu sınavlardan başarılı olma şartı aranır.
 7. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler kabul edilir.
 8. Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.
 9. Anadal diploma programındaki GANO’su 2,75 ve üzeri olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere, puana sahip olanlar çift anadal programına başvurabilirler.
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 
 1. Başvuru Koşulları;
 2. a) Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile         tamamlamış olması gerekir.
  b) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru GANO’su en az 4,00 üzerinden 2,50 olması         gerekmektedir. Ayrıca, programa başvurabilmek için anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari         ile en üst %20’de yer almalıdır.
  c) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
 3. Yandal programına başvurular belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
 4. Öğrenci, anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. döneminin başında başvuru yapabilir.
 5. İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Birim Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Hak kazanan öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders kayıt yenileme tarihinden önce, yedekleri ile birlikte ilan edilir.
 6. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu sınavlardan başarılı olma şartı aranır.
 7. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 8. Yandal öğrencisi statüsünü herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.
 9. Yandal programına kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme günlerinde ya da mazereti Birim Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilenler en geç ders ekle- bırak günlerinde, kayıt yaptırmak zorundadırlar.
Çift Anadal ve Yandal Kontenjanları için Tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube