Yayınlanma Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar

“Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri” Yarışması Düzenlenecektir

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan yapılan açıklamada yer aldığı üzere, girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden “Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri" yarışması düzenlenecektir. YÖK’ün yarışmaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İşletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşımaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler, İzlanda ve Sırbistan’ın yanı sıra ülkemizde 2011 yılından itibaren katılmaktadır. Ödül programının Türkiye’de duyurulması ve ülkemizden 2 aday belirleyerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiştir. 

2019 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden belirlenen 2 aday Komisyon’a bildirilecek olup, başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki alan kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Söz konusu ödüller 26 Kasım 2019 tarihinde Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirilecek olan törende sahiplerini bulacaktır. Törene ulusal aday olarak gösterilen tüm proje sahipleri davet edilmektedir. 

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilmektedir: 

  1. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü (zihniyetini) oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar.
  2. Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar.
  3. Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar.
  4. İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar.
  5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi: KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar.
  6. Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar.

Her kategori için bir başarı ödülü ile tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına “Jüri Büyük Ödülü” verilecektir.

Yarışmaya, yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu özel ortaklıkları ile üniversiteler başvurabilecektir. 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgilere aşağıda yer alan internet adreslerinden ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-2019-launch 

Başvurmak isteyen adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formların doldurarak 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi beklenmektedir. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube