Yayınlanma Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba

2019 Yılı BAP Destekleme Limitleri


Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 18.02.2019 tarih ve 01 sayılı toplantısında;

Bilimsel Araştırma Projelerine yapılan başvuruların olabildiğince çoğunun desteklenebilmesi amacıyla bütçemiz imkânları çerçevesinde 2019 yılı Mart Başvuru Dönemine (01 - 31 Mart 2019)  ait proje destekleme üst limitlerinin,

19001-Genel Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 15.000 TL  olarak belirlenmesine,

19002-Hızlı Destek Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 9.000 TL olarak belirlenmesine,

19003-Doktor Öğretim Üyeleri için Bilimsel Teşvik Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 9.000 TL olarak belirlenmesine,

19004-Lisansüstü Tez Projesi destekleme üst limitinin Yüksek Lisans için KDV dahil 6.000 TL, Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için KDV dahil 9.000 TL olarak belirlenmesine,

19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 15.000 TL olarak belirlenmesine,

19006-Uluslararası Araştırma Projesi için aylık 1.500 USD verilmesine ve ayrıca ulaşım ücreti bedellerinin ödenmesine,

19007-Altyapı Projesi için destekleme limiti belirlenmemesine,

19008-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi için destekleme üst limitinin Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2.500 TL olmak üzere Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu (BEDEK) tarafından belirlenmesine, yılın her ayında başvuru yapılabilmesine,

19009-Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi:

  • Uluslararası Etkinliklerin destekleme üst limitinin KDV dahil 15.000 TL olarak belirlenmesine,
  • Ulusal Etkinlik destekleme üst limitinin KDV dahil 6.000 TL olarak belirlenmesine,

19010- Ulusal Araştırma Projesi destekleme üst limitinin KDV dahil 2.750 TL olarak belirlenmesine,

Ancak Rektörlük tarafından belirlenen öncelikli ve/veya tematik konularda önerilen projelerin bu uygulamanın dışında tutulmasına” karar verilmiştir.

                                          

                                                                                                                           Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube