Yayınlanma Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma

2019 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla 2014 yılından beri her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. 

“Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2019 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci sürmekte olup buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabilmektedirler.

Son başvuru tarihi 11 Mart 2019 olan 2019 Yılı Verimlilik Proje Ödüllerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube