Sağlık Bakanlığı’nın Belirlediği Dezavantajlı Grupta Yer Alan Personelimizin Dikkatine

Bilindiği üzere 13 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirme Notu-1’de;

Üniversitelerde  görev  yapan  akademik  ve  idari  personelden  Rektör, Rektör  Yardımcısı,  Dekan,  Enstitü,  Yüksekokul, Konservatuar,  Meslek  Yüksek  Okulu  ve bağımsız  Vakıf  Meslek  Yüksekokulu  müdürleri  hariç  olmak  üzere  60  yaş  ve  üzerinde bulunanlar  ile  hamilelerin,  yasal  süt  izni  kullananların,  engelli  çalışanların,  Sağlık Bakanlığının  belirlediği  dezavantajlı  grupların  (bağışıklık  sorunu  olanlar,  kanser  hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik  hastalar)  16 Mart  2020 tarihinden itibaren  on iki  gün idari izinli  sayılmasına, karar verildiği bildirilmiştir.

Söz konusu karar gereğince Sağlık Bakanlığının  belirlediği dezavantajlı  grupların içerisinde yer alan personelimizin;

  1. Mümkünse sağlık raporu ile fiilen görev yaptığı birimine dilekçe ile başvurmaları,
  2. Birimlerce başvurusu kabul edilen personelin, adı-soyadı, görev yaptığı birim adı, dezavantaj durumunun yer aldığı bilgileri en kısa sürede üst yazı ile Koronavirüs Salgın Yönetim Komisyonu Yönetim Ofisi’ne göndermeleri gerekmektedir. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube